Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Nghiên cứu tài liệu yêu cầu:
- Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về nghiệp vụ Kế toán
- Nghiên cứu các tài liệu dự án Core Banking để hiểu rõ tính năng của hệ thống

2. Kiểm thử hệ thống:
- Xây dựng kịch bản kiểm thử các tính năng, báo cáo, các phát triển của hệ thống theo đúng yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo kiểm thử được tối đa các tình huống;
- Thực hiện các giai đoạn kiểm thử hệ thống, chấm dữ liệu đảm bảo các giao dịch hạch toán theo đúng yêu cầu MSB và SBV
- Phối hợp với nhà thầu để xử lý các lỗi hệ thống phát sinh trong quá trình kiểm thử;
- Nghiệm thu hệ thống.

3. Triển khai:
- Viết tài liệu hướng dẫn người sử dụng;
- Viết quy trình hạch toán kế toán cho các sản phẩm ngân hàng theo NewCore
- Tổ chức đào tạo cán bộ triển khai dự án tới các đơn vị và người sử dụng;
- Phối hợp với các nhóm nghiệp vụ của dự án để chuyển đổi số liệu từ Core cũ sang Core mới;
- Xử lý các vấn đề phát sinh sau khi triển khai (nếu có)

Job Requirement

1. Trình độ

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
- Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc tương đương;
- Kinh nghiệm sử dụng phần mềm: Sử dụng thành thạo và hiểu biết các chức năng, cách vận hành hệ thống Core Banking (hệ thống do MSB lựa chọn)

3. Kiến thức

- Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
- Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB
- Am hiểu các chuẩn mực kế toán, kế toán ngân hàng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ KHDN Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB - 1P195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.