Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thiết lập, thay đổi và quản lý tham số sản phẩm trên hệ thống ngân hàng lõi (core banking) theo yêu cầu của các bộ phận phát triển sản phẩm.

2. Tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thiết lập, thay đổi và quản lý quyền của người dùng trên các hệ thống công nghệ ngân hàng theo phân công trong từng thời kỳ.

3. Tổ chức xây dựng và phối hợp với các đơn vị thực hiện cải tiến các quy trình, quy định về quản trị tham số:

 • Xây dựng hệ thống văn bản định chế liên quan đến quản trị tham số và giám sát việc tuân thủ của các bên liên quan trong việc khai thác sử dụng tham số sản phẩm;
 • Phối hợp xây dựng, thẩm định các quy định, quy trình liên quan đến tham số sản phẩm trên hệ thống ngân hàng lõi và quản lý người dùng trên các hệ thống phần mềm khác;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong nghiệp vụ liên quan đến tham số sản phẩm, tham số hệ thống và người dùng trên các phần mềm nghiệp vụ được phân công.

4. Tổ chức thực hiện cải tiến quy trình, công cụ vận hành và thực hiện các biện pháp để cải thiện hiệu suất và chất lượng dịch vụ, quản trị rủi ro của nghiệp vụ liên quan.

5. Hợp tác hiệu quả với các đơn vị Khách hàng nội bộ và Khách hàng bên ngoài, đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng với chất lượng dịch vụ cung cấp.

6. Quản lý mục tiêu của Đơn vị và phát triển nhân sự:

 • Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của đơn vị theo hạn mức được phê duyệt,
 • Xây dựng kế hoạch công việc và triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch,
 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên trong đơn vị,
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triền nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên trong đơn vị, phát triển đội ngũ kế cận,
 • Cập nhật, phổ biến các văn bản định chế liên quan và hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ nhân viên trong đơn vị,
 • Xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên,
 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và đoàn kết trong đơn vị.

7.  Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu lãnh đạo có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tin học
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ tối thiểu B1
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, các phần mềm/công cụ quản trị dữ liệu

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị dữ liệu và tham số trong ngành tài chính - ngân hàng
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý ở cấp tương đương

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức hoạt động ngân hàng, các phần mềm/công cụ trong hoạt động quản lý, kinh doanh của ngân hàng thương mại
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về hoạt động quản lý tham số trong ngân hàng thương mại

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp & truyền thông, Khả năng tư duy logic
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc, Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng tư duy hệ thống

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ KHDN Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB - 1P195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.