Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện công tác thu hồi nợ:

- Tiếp nhận khách hàng bàn giao từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác từ đó xây dựng phương án và triển khai công tác thu hồi nợ

- Trực tiếp thực hiện kế hoạch thu hồi nợ theo tháng, quý, năm đã được lãnh đạo phòng phê duyệt.

- Trực tiếp thực hiện, xây dựng phương án và trình cấp có thẩm quyền về các biện pháp miễn, giảm lãi cho khách hàng hoặc sử dụng dự phòng đã trích để xử lý rủi ro tín dụng.

2. Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện các Báo cáo liên quan tới Xử lý nợ rủi ro, nợ xấu trong hệ thống MSB.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại, Luật;

- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính hoặc công tác pháp luật (thẩm phán, luật sư, thanh tra, điều tra viên,…) liên quan xử lý nợ.

3. Kiến thức:

- Có kiến thức về Tài chính ngân hàng

- Có kiến thức pháp luật

- Có hiểu biết về hệ thống MSB

- Có các kiến thức xã hội

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3D039

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB - 1P355

Location: Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 21/12/2023

Nhân viên thu hồi nợ địa bàn - FCCOM - 3H069

Location: Ha Tinh, Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 1C159

Location: Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1C156

Location: Hai Phong, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.