Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thiết kế và Phát triển phần mềm:
- Tham gia cùng team dự án xác định yêu cầu và giải pháp cho các sản phẩm phần mềm.
- Lập trình, fixbug các chức năng được giao.
- Hỗ trợ vận hành các sản phẩm đã triển khai cho khách hàng.

2. Quản lý chất lượng:
- Unit test các chức năng trước khi bàn giao.
- Phối hợp với nhóm test, Ban Quản lý quy trình chất lượng đảm bảo chất lượng các đầu việc được giao.

3. Quản lý rủi ro:
- Hỗ trợ nhận diện các rủi ro của dự án cho PM, lãnh đạo phòng.
- Tham gia đề xuất phương án giải quyết rủi ro.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên

- Chuyên ngành: CNTT, Toán tin ứng dụng

- Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực lập trình ứng dụng Java web application

- Bắt buộc/ưu tiên:

+ Có kinh triển khai phần mềm bằng ngôn ngữ Java/Html/CSS/Javascript, Jquery, ReactJS hoặc Angular.
+ Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm với các framework như Spring, Grails, Strust, JSF...

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, định hướng phát triển của Công ty

+ Am hiểu về ngành nghề/lĩnh vực đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp

- Kiến thức chuyên môn: 

+ Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí: 

 •  Thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình như Java web application
 •  Thành thạo 1 trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, MS SQL, Mongo DB, DB2.
 •  Thành thạo Javascript, Jquery, Ajax XML, Json làm việc được với ReactJS/Angular là lợi thế.
 •  Hiểu biết về OOP, MVC, UML.
 •  Hiểu biết về web services SOAP, Restful...

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

CVCC Quản trị Mạng và ANTT - TEC - 3H005

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/10/2022

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống Nền - MSB IT BU - DXD - 1Y449

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên Gia Giám sát thất thoát dữ liệu - MSBIT BU - DXK - 1Y448

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVC Quản trị Hạ tầng mạng và Bảo mật - MSB IT BU - DXN - 1Y455

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVC Quản trị ứng dụng thương mại điện tử - MSB IT BU - DXN - 1Y454

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC/Chuyên gia Quản trị cơ sở dữ liệu - MSB IT BU - DXA - 1Y452

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/11/2022

[DI3] Giám đốc Quản trị hệ thống và Giám sát Hạ tầng - MSBIT BU - DXK - 1Y451

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.