Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ, khách hàng:

 • Tiếp nhận hồ sơ tín dụng của ĐVKD để thẩm định, phê duyệt đảm bảo kịp tiến độ theo yêu cầu và tuân thủ các quy định của MSB.
 • Thẩm định trực tiếp khách hàng, các đối tượng tham chiếu khác trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu của ĐVKD

2. Đánh giá hồ sơ tín dụng và lập báo cáo thẩm định, phê duyệt hồ sơ trong thẩm quyền hoặc hỗ trợ Giám đốc phê duyệt tín dụng ra quyết định tín dụng cho Khách hàng

3. Cập nhật các sản phẩm, quy trình, quy định, chính sách tín dụng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và kiểm soát rủi ro tín dụng

4. Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận liên quan:

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (định giá, kiểm soát giải ngân, kiểm soát sau vay…v.v) trong việc thực hiện, kiểm soát phê duyệt.
 • Kịp thời thông báo cho PCGL và lãnh đạo trường hợp phát hiện các gian lận hồ sơ, khách hàng.

5. Theo dõi, báo cáo tình trạng hồ sơ, quá trình xử lý các hồ sơ được giao xử lý

6. Thực hiện các công việc khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:  

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình (Toeic 300-450 hoặc tương đương)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm chuyên môn tín dụng, thẩm định tín dụng
 • Ưu tiên Nam, có kinh nghiệm làm phê duyệt tín dụng tín chấp/ thế chấp

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức MSB; Am hiểu lĩnh vực ngân hàng, hoạt động cho vay và công tác thẩm định, phê duyệt; Am hiểu về lĩnh vực Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu lĩnh vực cấp tín dụng, Am hiểu chính sách, quy định, quy trình trong hoạt động tại Phòng PDTD BL

4. Năng lực (Kỹ năng/Khả năng):

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Liêm chính trong công việc, Tinh thần trách nhiệm, Tuân thủ quy định, Khả năng chủ động trong công việc,
 • Năng lực chung: Phân tích và định lượng, khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện, Thấu hiểu khách hàng, Khả năng giao tiếp và truyền thông, Khả năng tư duy logic
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng đánh giá và ra quyết định, Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc,
 • Năng lực chuyên môn: Kỹ năng phân tích và tổng hợp, Khả năng vận dụng, áp dụng chính sách/chương trình sản phẩm tín dụng nhằm đánh giá rủi ro tín dụng, Kỹ năng thẩm định và đánh giá khách hàng, các yếu tố tài chính, nhân thân, pháp lý...., ra quyết định tín dụng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Senior Frontend Developer - MSB - DXD - 1Y442

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y441

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2022

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F072

Location: Ho Chi Minh, Phu Yen, Ba Ria - Vung Tau Salary: Negotiable Expired Date: 11/11/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Angular) - MSB IT BU - DXD - 1Y437

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2022

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 3F068

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F067

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Tien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2022

CVC/GĐ Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - QLRR - MSB - 1I203

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

GĐ Kiểm toán nội bộ (mảng tín dụng) - BKS - MSB - 1I201

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.