Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch triển khai công việc hàng năm

 • Xây dựng và chuẩn hoá kiến trúc và lộ trình ngắn hạn và dài hạn cho ứng dụng thương mại điện tử
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách (CAPEX/OPEX) cho ứng dụng thương mại điện tử.
 • Xây dựng các kế hoạch công việc và nguồn lực cho nhóm cũng như công việc/dự án trong ngắn và dài hạn cũng như đánh giá rủi ro liên quan. Phối hợp và thống nhất với các đơn vị liên quan về kế hoạch triển khai.

2. Tổ chức triển khai công việc (dự án, vận hành, hỗ trợ..) theo kế hoạch được phê duyệt liên quan tới mảng Vận hành Công nghệ

 • Quản lý vận hành toàn bộ ứng dụng cho các ứng dụng thuộc nhóm quản trị thương mại điện tử đảm bảo đáp ứng các tiêu chí SLAs đã thống nhất với BUs.
 • Tổ chức triển khai công việc/dự án theo kế hoạch được duyệt với chức năng nhiệm vụ và phạm vi công việc được giao
 • Xây dựng, triển khai, duy trì và kiểm thử định kỳ BCP/DRP cho các ứng dụng thương mại điện tử, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của ngân hàng nhà nước và các tổ chức quốc tế.
 • Xác định các giải pháp để tối ưu hóa chi phí. Áp dụng các giải pháp công nghệ để tiết kiệm chi phí.
 • Thường xuyên giám sát,  phân tích và đánh giá hiệu quả triển khai các mốc kế hoạch từ đó có sự điều chỉnh, thay đổi cần thiết để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo.

3. Kiểm soát rủi ro

 • Chủ động giám sát sự tuân thủ IT&T và các chính sách khác trên các hệ thống hiện tại;
 • Xác định, giám sát và thực hiện kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với các hệ thống hiện tại.
 • Đảm bảo các thành viên trong nhóm tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của MSB và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác.
 • Chủ động nhận diện các rủi ro liên quan đến ứng dụng và lên kế hoạch khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho ứng dụng và dịch vụ MSB.

4. Quản lý ngân sách và nguồn lực

 • CAPEX: Đảm bảo triển khai các dự án nằm trong ngân sách đã phê duyệt
 • OPEX: Đảm bảo triển khai các hợp đồng bảo trì nằm trong ngân sách đã được phê duyệt
 • PEOPLE: 
  • Đảm bảo nguồn lực đầy đủ, đáp ứng cho các yêu cầu công việc về vận hành, triển khai dự án
  • Khuyến khích sự trung thực và tinh thần làm việc của các thành viên trong đơn vị công nghệ.
  • Liên tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện năng suất và hiệu suất nhân viên để xây dựng một nhóm làm việc hiệu suất cao

5. Xây dựng và cải tiến quy trình, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn công việc

 • Xây dựng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn phục vụ công việc của Phòng Quản trị ngân hàng điện tử. Định kỳ rà soát hiệu quả và cải tiến để nâng cao chất lượng.
 • Xác định, tổ chức triển khai các sáng kiến để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc.

6. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc phòng quản trị Ngân hàng điện tử

 • Nghiên cứu, tư vấn cho Giám đốc phòng quản trị Ngân hàng điện tử về các tiêu chuẩn, xu thế và giải pháp công nghệ mới

7. Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 2 (Toeic 300-450 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.
 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Tuyển dụng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:

 • Xây dựng, triển khai và vận hành hạ tầng công nghệ (Trung tâm dữ liệu/Mạng/bảo mật/máy chủ/Cơ sở dữ liệu...), chính sách an ninh thông tin, SLAs, BCP/DRP trong các môi trường phức tạp.
 • Vận hành các dịch vụ và ứng dụng trọng yếu của NH như Core Banking, Card, Ebanking, DWH, ERP, FTP, Treasury…

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

 • Có hiểu biết về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống
 • Có hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về sản phẩm dịch vụ:

 • Có kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn quản trị công nghệ thông tin, an ninh thông tin như ITIL, ISO 27000, PCI-DSS, COBIT…
 • Có kiến thức chuyên sâu về nhiều loại hệ thống, bảo mật, CSDL và ứng dụng công nghệ thông tin cho các dịch vụ tài chính (FS IT);

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng đàm phán

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng phát triển con người
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

5. Các yêu cầu khác

 • Hiểu biết và có mối quan hệ tốt với Bộ, Ban ngành, chính quyền và NHNN

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý khiếu nại tố cáo - PLTT - MSB - 1F201

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Phân khúc Khách hàng Thu nhập từ lương - RB - MSB - 1B111

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Công nghệ thông tin - TNH - 2R074

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.