Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng và triển khai các chính sách/quy trình/hướng dẫn/biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh liên tục;

- Phân tích ảnh hưởng kinh doanh tới các dịch vụ, sản phẩm khi có thảm họa xảy ra, lên thứ tự ưu tiên và xây dựng các yêu cầu triển khai quản lý hoạt động kinh doanh liên tục;

- Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động kinh doanh liên tục, kế hoạch quản lý khủng hoảng, kế hoạch khôi phục hệ thống khi có thảm họa;

- Chủ động phân tích và điều phối triển khai các công việc xử lý, ứng phó khi có gián đoạn hoạt động xảy ra;

- Chủ động xây dựng kịch bản và điều phối thực hiện diễn tập làm việc tại địa điểm dự phòng thay thế Hội sở chính để dự phòng cho các tình huống thảm họa (cháy nổ, mấy điện, mất mạng,…)

- Phối hợp kiểm thử hệ thống dự phòng cho các hệ thống trọng yếu

- Thực hiện báo cáo về quản lý kinh doanh liên tục, kết quả kiểm thử địa điểm dự phòng và hệ thống dự phòng,…

- Đầu mối đánh giá, khuyến nghị về quản lý an ninh vật lý đối với MSB

- Đầu mối triển khai các biện pháp phòng, chống khủng bố

- Các nhiệm vụ khác được giao.

Job Requirement

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Tài chính Ngân hàng hoặc Kinh tế. Ưu tiên có bằng Thạc sĩ
 • Tiếng Anh: Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng: Cơ bản

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn.

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung:
  • Am hiểu về tổ chức: Am hiểu về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của MSB
  • Am hiểu về lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu về các hoạt động trọng yếu của Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn
  • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ trọng yếu của Ngân hàng
  • Am hiểu về chính sách/quy định: Kiến thức sâu rộng về Quản lý Hoạt động nghiệp vụ liên tục; Am hiểu về các quy định của Pháp luật Việt Nam và Quốc tế về Quản lý Hoạt động nghiệp vụ liên tục.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - QLTC - MSB - 1P196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M330

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M329

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

CVCC/CG phát triển nền tảng MKT số - MSB DF - DXN - 1Y453

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/11/2022

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - KCL - MSB - 1Y444

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống Nền - MSB IT BU - DXD - 1Y449

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.