Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.  Kiểm soát rủi ro Thẻ và Ngân hàng điện tử tại MSB

 • Phối hợp với chức năng chính sách rủi ro hoạt động xây dựng, triển khai và định kỳ cập nhật các quy định, quy trình, hướng dẫn quản lý, kiểm soát rủi ro và phòng chống gian lận hoạt động thẻ và NHĐT, NHĐT, sản phẩm dịch vụ  ngân hàng trên nền tảng số, thanh toán số
 • Thiết lập các quy luật/nguyên tắc  cảnh báo giao dịch  gian lận hoặc các giao dịch có nghi vấn. Thiết lập các báo cáo quản trị rủi ro giao dịch Thẻ và NHĐT, NHĐT, sản phẩm dịch vụ  ngân hàng trên nền tảng số, thanh toán số tại MSB.
 • Thực hiện đánh giá rủi ro Thẻ và NHĐT và đề xuất, giám sát các hành động giảm thiểu rủi ro.
 • Làm việc với cơ quan công an điều tra và cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đối với các vụ việc gian lận, lừa đảo phát sinh liên quan trên cơ sở tư vấn pháp luật của Giám sát tuân thủ và pháp chế từng vụ việc.

2. Giám sát, phân tích và cảnh bao rủi ro giao dịch Thẻ và Ngân hàng Điện tử

 • Triển khai và thực hiện giám sát, kiểm tra giao dịch, thực hiện báo cáo giao dịch Thẻ và Ngân hàng Điện tử  và các giao dịch của dịch vụ, sản phẩm ngân hàng số
 • Cập nhật các xu hướng, thủ đoạn gian lân. Phối hợp xử lý các yêu cầu và các sự cố liên quan đến nghiệp vụ quản trị rủi ro Thẻ và Ngân hàng Điện tử
 • Phân tích rủi ro và đề xuất phương án xử lý khắc phục, thu hồi  rủi ro lỗi hệ thống Thẻ/ Ngân hàng Điện tử phát sinh
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan tra soát, nhận diện các giao dịch rửa tiền, xử lý lỗi hệ thống liên tới tới hoạt động thẻ và Ngân hàng Điện tử
 • Điều tra, xác định nguyên nhân và xử lý các sự vụ rủi ro giao dịch thẻ giả, gian lận, lừa đảo, ATM skimming, ATM bị tấn công, ... để xử lý và ngăn chặn các rủi ro tương tự trong tương lai.
 • Phối hợp trình xử lý rủi ro các sự vụ liên quan hoạt động thẻ, ATM/POS.
 • Tổng hợp và cập nhật báo cáo số liệu gian lận, giả mạo trong hoạt động thẻ, ATM/POS phát sinh.
 • Tư vấn, đánh giá trên khía cạnh quản lý rủi ro các yêu cầu từ các phòng/ban và chi nhánh.

3. Tuân thủ các quy định của tổ chức thẻ quốc tế và NHNN trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, Ngân hàng Điện tử

 • Phân tích các quy định, yêu cầu liên quan tới hoạt động và hệ thống Thẻ và Ngân hàng Điện tử của NHNN và báo cáo thực trạng tuân thủ và đề xuất kiểm soát tuân thủ
 • Giám sát, báo cáo và phối hợp thực hiện để đảm bảo MSB tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước và Tổ chức thẻ quốc tế trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ
 • Thực hiện cập nhật các yêu cầu tuân thủ mới trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ theo Bulletin hàng tháng và/hoặc theo họp định kỳ 2 lần/năm của tổ chức thẻ quốc tế và các yêu cầu thông công văn của NHNN (khi có)

4. Thực hiện các nội dung công việc khác theo phân công của Giám đốc phòng/ chuyên viên cao cấp Thẻ và Ngân hàng Điện tử

 • Tham gia các dự án liên quan tới sản phẩm Thẻ, hệ thống sản phảm dịch vụ công nghệ Ngân hàng điện tử/Thẻ/POS. Thẩm định, đánh giá rủi ro các sáng kiến phát triển kinh doanh sản phẩm Thẻ/NHĐT/POS, sản phẩm dịch vụ  ngân hàng trên nền tảng số, thanh toán số
 • Phối hợp thực hiện các báo cáo NHNN định kỳ và khi phát sinh
 • Thực hiện đánh giá, cập nhật các rủi ro trong hoạt động thẻ và  ATM/POS vào Risk Assessment và Loss Data và đưa ra các hành động, khuyến nghị giảm thiểu rủi ro
 • Phối hợp các đơn vị xử lý tình huống sự vụ rủi ro liên quan tới hệ thống công nghệ lừa đảo, gian lận ....

Job Requirement

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng
 • TOEIC 450 hoặc tương đương
 • Thành thạo tin học văn phòng 

2. Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trở lên, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động NHĐT hoặc có kiến thức nền tảng công nghê thông tin ngân hàng; Ngân hàng Điện tử, hoặc có 2 năm kinh nghiệm về quản lý rủi ro thẻ

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: Am hiểu về hoạt động ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn

 • Am hiểu hệ thống các văn bản, quy định của NHNN về hoạt động Ngân hàng Điện tử,
 • Am hiểu về hệ thống các danh mục sản phẩm Ngân hàng Điện Tử
 • Hiểu biết và nắm vững các quy định, thông lệ của Ngân hàng nhà nước, các tiêu chuẩn bảo mật an toàn trong hoạt động ngân hàng điện tử
 • Am hiểu nguyên tắc hoạt động hệ thống công nghệ NHĐT, tiêu chuẩn kết nối...
 • Am hiểu về các sản phẩm thẻ và các thiết bị thanh toán chấp nhận
 • Am hiểu hệ thống các văn bản, quy định của NHNN về hoạt động phát hành và thanh toán thẻ
 • Hiểu biết về quy định, thông lệ của Tổ chức Thẻ Quốc tế, các tiêu chuẩn bảo mật an toàn thanh toán Thẻ, ATM/POS
 • Am hiểu nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thẻ, luồng giao dịch và tiêu chuẩn kết nối, chuẩn chi thanh toán thẻ
 • Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng Bán lẻ

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, triển khai xuất sắc, Khả năng tư duy logic
 • Năng lực chung:  Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, khả năng giao tiếp
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
 • Năng lực chuyên môn: Có khả năng phân tích tình huống, khả năng tư duy logic

5. Các yêu cầu khác

 • Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi với sự thay đổi  và gắn bó lâu dài với tổ chức
 • Trung thực, tuân thủ kỷ luật tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.