Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và đề xuất cấu trúc hệ thống các quy định nội bộ về QLRR của MSB:

 • Đề xuất cấu trúc, hệ thống các quy định nội bộ về quản lý rủi ro (bao gồm cấu trúc các lớp văn bản, định nghĩa/yêu cầu/ tiêu chuẩn đối với các loại văn bản); quản lý, kiểm soát cấu trúc hệ thống các quy định nội bộ này;
 • Đề xuất trách nhiệm, thẩm quyền về xây dựng, thẩm định, phê duyệt các quy định nội bộ;
 • Đề xuất xây dựng  Khung quản lý rủi ro của MSB;

2. Đề xuất hệ thống phân cấp thẩm quyền phê duyệt về QLRR của MSB:

 • Đề xuất hệ thống thẩm quyền  phê duyệt  cấp tín dụng, thẩm quyền phê duyệt xử lý rủi ro, thẩm quyền phê duyệt về các giao dịch có rủi ro thị trường-thanh khoản;
 • Xây dựng các quy chế tổ chức hoạt động của các Ủy ban, Hội đồng về QLRR để thực hiện thẩm quyền được giao;

3. Phối hợp xây dựng và đề xuất khung chính sách nhằm quản lý, định hướng quản lý rủi ro tín dụng  toàn hàng (bao gồm cả quản lý rủi ro tập trung tín dụng và quản lý rủi ro tập trung tự doanh theo đối tác);

4.Tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban QLRR,  Hội đồng về QLRR5. Thực hiện nhiệm vụ Thư ký của Ủy ban QLRR, Hội đồng QLRR

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp Đại học trở lên,  chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Luật. Ưu tiên  ứng viên có kinh nghiệm làm về QTRR tại các Ngân hàng trong và ngoài nước.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/quản lý rủi ro của Ngân hàng hoặc tại các Tổ chức tín dụng.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Nắm vững các quy định của Pháp luật trong hoạt động ngân hàng; Có hiểu biết về thị trường tài chính ngân hàng của VN và quốc tế
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức tốt trong quản lý rủi ro; hiểu biết về các thông lệ quốc tế liên quan đến quản lý rủi ro; hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Khả năng chủ động trong công việc; Triển khai xuất sắc
 • Năng lực chung: Khả năng tư duy logic; Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả; Khả năng kiên định trong công việc
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:  Khả năng đánh giá vấn đề
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả; 

5. Các yêu cầu khác: Kỹ năng viết tốt, chuẩn xác; thích nghi môi trường tốt; tuân thủ quy định và tính kỷ luật tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.