Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện khảo sát công trình, đánh giá tình trạng hệ thống điện, nước hiện trạng.

2. Thiết kế cải tạo hệ thống M&E công trình đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng và chi phí hợp lý. Bao gồm các hệ thống: chiếu sáng, động lực, mạng thoại, điều hoà, PCCC, cấp thoát nước, camera, báo động.
- Phụ trách nhóm thiết kế: tổ chức thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế, kiểm tra theo công việc được giao đối với chuyên viên thiết kế M&E,
- Hỗ trợ trong công tác kiểm tra chất lượng hồ sơ cho Trưởng phòng.

3. Báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình công việc cho Lãnh đạo theo tiến độ công việc được giao.

4. Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo các giải pháp, điều chỉnh về quy trình, cải tiến trong việc triển khai thực hiện công việc đồng thời đề xuất MSB về chủng loại trang thiết bị.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp lãnh đạo.

Job Requirement

1. Trình độ: Cao Đẳng/Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Kỹ sư cơ điện

- Tin học văn phòng:Thành thạo phần mềm thiết kế Autocad, thành thạo tin học văn phòng.

 2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực:Thiết kế, thi công về hệ thống M&E

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung:

+ Am hiểu về tổ chức, quy trình, quy định trong công việc.

+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực Xây dựng Dân dụng.

-  Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thiết kế hệ thống chiếu sáng, động lực, mạng thoại, điều hoà, PCCC, camera, báo động

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: Làm việc nhóm, Tự nghiên cứu và học hỏi, Sáng tạo và đổi mới

- Năng lực chuyên môn:Thành thạo phần mền auto cad, tin học văn phòng. Thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành.

5. Các yêu cầu khác: Chăm chỉ, trách nhiệm cao trong công việc. Sẵn sàng đi công tác dài ngày, chấp nhân sự phân công công việc theo từng thời điểm theo trình độ bản thân

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Kiểm soát hồ sơ Thanh quyết toán XD hoặc M&E (làm tại Hội sở Hà Nội) - TNG - 2S025

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

CVCC Quản lý thiết kế nước, PCCC công trình cao tầng, khách sạn quốc tế - TNG - 2S024

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 27/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.