Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Đánh giá kỹ thuật hệ thống vệ tinh phụ trách, phối hợp với BA làm rõ yêu cầu thay đổi, phân tích GAP

 • Đánh giá hiện trạng tích hợp dịch vụ, tích hợp data hệ thống vệ tinh
 • Đánh giá ảnh hưởng việc thay đổi tương tác với dịch vụ core mới (Nội tại và hệ thống liên quan)
 • Làm rõ điểm GAP
 • Xây dựng lại services Catalog 

2. Phát triển ứng dụng và hỗ trợ các giai đoạn Kiểm thử, triển khai

 • Design các module nâng cấp trong hệ thống
 • Phát triển module nâng cấp trong hệ thống
 • Hỗ trợ fix bug trong các giai đoạn SIT, UAT
 • Support pentest hệ thống
 • Bàn giao triển khai

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin

2. Kinh nghiệm: 2 - 4 năm trong lĩnh vực:Trong lĩnh vực IT phần mềm

3. Kiến thức:

-  Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: 
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp:

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Kinh nghiệp lập trình Java, và các framework như Spring, Hibernate, apatis, JPA…Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Có kiến thức và tư duy lập trình hướng đối tượng, sử dụng thành thạo các design pattern
 • Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm Water fall, Agile..

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực chung: Giao tiếp & Truyền thông Quản trị các mối quan hệ Tư duy Logic
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Phát triển con người
 • Năng lực chuyên môn:Phỏng vấn, đánh giá ứng viên

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B226

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.