Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng tài liệu yêu cầu:

 • Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về dịch vụ NHĐT (Thanh toán, Thu chi hộ trực tuyến, Ví điện tử,...);
 • Trao đổi với Bộ phận Phát triển sản phẩm, Bộ phận quản lý kênh phân phối/kênh phi vật lý của các Ngân hàng chuyên doanh để nắm bắt nhu cầu về dịch vụ liên quan Thanh toán, Thu chi hộ trực tuyến, Ví điện tử,...;
 • Nghiên cứu các giải pháp của nhà thầu để hiểu rõ các tính năng sẵn có cũng như tính năng có thể phát triển/tùy biến của giải pháp đề xuất;
 • So sánh, đối chiếu giữa giải pháp nhà thầu cung cấp với yêu cầu của MSB để đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống và thiết lập các tham số phân hệ tối ưu (gap yêu cầu nghiệp vụ);
 • Xây dựng tài liệu yêu cầu liên quan đến dịch vụ Thanh toán, Thu chi hộ trực tuyến, Ví điện tử,...
 • Phối hợp với các nhóm nghiệp vụ khác đưa ra yêu cầu nghiệp vụ có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các nhóm nghiệp vụ CIF, DVKH, TG,TT,...);

2. Xây dựng phương án kết nối/tích hợp các ứng dụng Thanh toán, Thu chi hộ trực tuyến, Ví điện tử,...; với Core Banking mới:

 • Phối hợp cùng với các nhóm kỹ thuật Ứng dụng vệ tinh, nhóm kỹ thuật phân tích nghiệp vụ và các nhóm nghiệp vụ liên quan phân tích hiện trạng, xác định phương thức tích hợp Core Banking mới.
 • Phối hợp với các NHCD, Bộ phận khác của dự án xây dựng phương án tái tích hợp tối ưu của hệ thống Thanh toán, Thu chi hộ trực tuyến, Ví điện tử,...; với Core Banking mới đảm bảo xử lý thông suốt các giao dịch từ hệ thống vệ tinh.

3. Kiểm thử hệ thống:

 • Xây dựng kịch bản kiểm thử các tính năng của hệ thống theo đúng yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo kiểm thử được tối đa các tình huống;
 • Hướng dẫn, đào tạo việc kiểm thử cho các thành viên khác của nhóm và các đơn vị có liên quan;
 • Thực hiện kiểm thử hệ thống;
 • Phối hợp với nhà thầu để xử lý các lỗi hệ thống;
 • Nghiệm thu hệ thống.

4. Triển khai:

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn người sử dụng;
 • Tổ chức đào tạo cán bộ triển khai dự án tới các đơn vị và người sử dụng;
 • Phối hợp với NHCD, Bộ phận khác của dự án để tích hợp hệ thống Thanh toán, Thu chi hộ trực tuyến, Ví điện tử,...; với Core Banking mới và chuyển đổi số liệu có liên quan đến Thanh toán, Thu chi hộ trực tuyến, Ví điện tử,...; từ Core  Banking cũ sang Core Banking mới;
 • Xử lý các vấn đề phát sinh sau khi triển khai (nếu có)

5. Nâng cấp/phát triển hệ thống sau Golive:

 • Tiếp nhận các yêu cầu nâng cấp hệ thống Thanh toán, Thu chi hộ trực tuyến, Ví điện tử,...; liên quan đến việc tích hợp hệ thống Core Banking để đánh giá và phối hợp với khối Công nghệ làm việc với nhà thầu thực hiện việc nâng cấp theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ vận hành và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng Core banking mới vào vận hành.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo dự án và Trưởng nhóm Ứng dụng vệ tinh

 • Lập kế hoạch công việc cho cá nhân theo từng giai đoạn dự án;
 • Xây dựng các báo cáo tiến độ công việc/kết quả công việc của cá nhân theo từng giai đoạn dự án;
 • Xây dựng các báo cáo có liên quan đến dự án theo phân công;
 • Các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Kinh tế 
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá
 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, powerpoint, microsoft project…)

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực Ngân hàng, có chuyên môn về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng tham gia dự án Corebanking hoặc đã/đang công tác tại bộ phận Phát triển/xây dựng/thiết kế sản phẩm tiền gửi cho ngân hàng sử dụng Core của nhà thầu
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm sản phẩm tiền gửi Ngân hàng

3. Kiến thức

 • Hiểu biết sâu rộng về các nghiệp vụ ngân hàng, phần mềm ứng dụng trong ngân hàng. Ưu tiên có hiểu biết/kinh nghiệm đối với hệ thống Corebanking

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ: 

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Gắn bó với tổ chức

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng thích nghi
 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả 

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng nghiên cứu, phân tích    

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng làm việc áp lực cao; Tuân thủ kỷ luật; Trách nhiệm và Hợp tác trong công việc; Luôn lắng nghe và học hỏi.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.