Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch, xây dựng chiến lược bán giải pháp Ngân hàng giao dịch (NHGD) theo vùng phụ trách

2. Tổ chức, triển khai và quản lý bán hàng:

 • Tổ chức đội ngũ bán hàng (TB sales) phù hợp với kế hoạch, định hướng, chiến lược kinh doanh của Ngân hàng doanh nghiệp
 • Triển khai các chiến lược bán hàng đã được thống nhất;
 • Thiết lập và tối ưu hóa các công cụ quản lý bán hàng hiệu quả.

3. Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu kinh doanh

 • Tổ chức hướng dẫn cách bán các giải pháp cho Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp (RMs)
 • Phối hợp với các bộ phận giải pháp NHGD đưa ra các gói giải pháp đặc thù cho khách hàng/nhóm khách hàng (Tailor-made Solution);
 • Phối hợp với các bộ phận giải pháp NHGD, Khối Marketing & Truyền thông xây dựng và quản lý các tài liệu bán hàng, chương trình thúc đẩy bán hàng;

4. Tham gia các dự án ngân hàng liên quan đến bán giải pháp NHGD

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: CNTT, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh…
 • Trình độ ngoại ngữ: Toeic 600/IELTS 5.5/TOEFL IBT 61
 • Sử dụng tốt excel và power point

2. Kiến thức:

 • Am hiểu chuyên sâu về bán hàng và triển khai sản phẩm, giải pháp; về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và quản lý dòng tiền
 • Hiểu biết các chính sách, quy định, quy trình của MSB liên quan đến Giải pháp NHGD cho khách hàng Doanh nghiệp
 • Hiểu biết về các sản phẩm, giải pháp NHGD, các chương trình, chiến lược bán hàng NHGD

3. Năng lực: (Kỹ năng/Khả năng)

 • Khả năng đàm phán, giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng thấu hiểu, nắm bắt thông tin khách hàng, đối thủ
 • Khả năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
 • Khả năng phân tích quản trị danh mục
 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý khiếu nại tố cáo - PLTT - MSB - 1F201

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản trị dự án (Có khả năng chạy FS, tính toán tài chính) - TNL - 2V017

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Phân khúc Khách hàng Thu nhập từ lương - RB - MSB - 1B111

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.