Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Nhận dạng, phát hiện, cảnh báo sớm nợ rủi ro tại phân khúc khách hàng được phân công (*):

 • Tìm hiểu, thu thập thông tin về Khách hàng, đối tác của khách hàng; thị trường đầu vào, đầu ra tại địa bàn ... thường xuyên nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về khách hàng;
 • Kiểm tra khách hàng sau cho vay định kỳ và đánh giá rủi ro;
 • Điều tra, phân tích, đánh giá khách hàng nợ rủi ro được phát hiện bới các dấu hiệu cảnh báo sớm từ hệ thống & đề xuất các kế hoạch hành động phù hợp, kịp thời;
 • Quản lý, giám sát đối với khách hàng rủi ro thuộc diện "theo dõi"; có biện pháp kiểm soát phù hợp và hành động nhanh để đưa khách hàng về trạng thái bình thường/chuyển cơ cấu nợ hay thu hồi nợ trong thời gian được giao;
 • Phối hợp với các đơn vị kinh doanh, bộ phận phân tích tín dụng, bộ phận cơ cấu nợ/thu hồi nợ khai thác và kiểm tra thông tin khách hàng.
 • (*): Quản lý Khách hàng với số lượng, dư nợ và mức độ phức tạp tương ứng với vị trí/cấp bậc đảm nhiệm theo sự phân công của giám đốc quản lý.

2. Đề xuất các giải pháp tăng độ an toàn cho các khoản vay, kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng

3. Lập báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của giám đốc quản lý cảnh báo sớm

4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc quản lý cảnh báo sớm

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng đặc biệt là excel.
 • Tiếng Anh giao tiếp căn bản, cấp độ A2 trở lên.
 • Có khả năng quản lý nhóm (ưu tiên đã làm vị trí quản lý liên quan đến quản lý rủi ro doanh nghiệp)
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng trong đó  ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm tín dụng doanh nghiệp hoặc các vị trí tương đượng.
 • Am hiểu nguyên lý cảnh báo sớm, các chỉ số cảnh báo sớm, am hiểu nguyên tắc quản lý rủi ro/quản lý nợ có vấn đề
 • Có kiến thức cơ bản về đặc điểm của tất cả các sản phẩm cho vay với các hình thái khác nhau của nó.
 • Có kiến thức chuyên sâu hoặc tốt về ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhóm khách hàng/phân khúc khách hàng được giao
 • Nhạy bén với các triệu chứng tiềm ẩn/nguy cơ rủi ro và phương pháp phân tích nguyên nhân; nhạy bén với thông tin thị trường và chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quyết đoán, nhanh nhạy trong việc đưa ra các hành động khả thi cũng như các dạng kết quả cuối cùng đối với mỗi tình trạng khởi đầu của dấu hiệu rủi ro
 • Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có sức khỏe tốt đáp ứng được công việc chịu áp lực cao.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O172

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/01/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tài khoản và Dịch vụ - RB - MSB - 1O173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3D039

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Giám đốc Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 1Y524

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y059

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Cộng tác viên Phân tích, quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - QLTC - MSB - 1P358

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Chuyên viên chính/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 1P357

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/12/2023

Kiểm soát viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1P356

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Giám đốc Tố tụng (Mảng Xử lý nợ) - QLTD - MSB - 1P354

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Giám đốc kiểm toán tín dụng cấp 2 - KTNB - MSB - 1Y522

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.