Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các hoạt động tìm kiếm, phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư

 • Phân tích, đánh giá cơ hội, dự án đầu tư, đề xuất phương án đầu tư nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, gia tăng lợi ích cho TNG và các Đơn vị thành viên;
 • Thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định hồ sơ kinh tế, kỹ thuật của các dự án đầu tư, trình duyệt các dự án đầu tư có hiệu quả;
 • Quản lý thông tin về tình trạng pháp lý, tiến độ thực hiện dự án, chịu trách nhiệm phân tích đánh giá năng lực đối tác hợp tác và đề xuất phương án hợp tác phù hợp;
 • Thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo rủi ro trong lĩnh vực đầu tư.

2. Thực hiện các công tác giám sát, vận hành sau đầu tư:

 • Xây dựng, thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư;
 • Quản lý công tác xây dựng, thống kê dữ liệu theo các chính sách bán hàng theo từng thời kỳ và làm việc đàm phán với các ngân hàng tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư;
 • Phối hợp với Ngân hàng nhằm xây dựng kế hoạch chi tiết dòng tiền triển khai, hỗ trợ thu xếp khoản vay, nguồn vốn tự có để triển khai dự án.

3. Thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất cho cấp quản lý trực tiếp

4. Thực hiện các công việc khác được phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Tài chính - Doanh nghiệp. Ưu tiên Chuyên gia phân tích tài chính cấp độ 3 (CFA level 3); Chứng chỉ Phân tích và Đầu tư chứng khoán của UBCK nhà nước;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá (TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Phân tích/ Đầu tư Tài chính và 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư và Kinh doanh bất động sản

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Am hiểu hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về nền tảng và chuyên sâu về Quản trị đầu tư, quản trị dự án và phân tích đầu tư; pháp luật trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; hệ thống quy định, pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ, kinh doanh Bất động sản (Tổ hợp nhà ở, văn phòng, Trung tâm Thương mại, Khu Công nghiệp, Tổ hợp nghỉ dưỡng/khách sạn/Condotel,...)
 • Am hiểu về chính sách/quy trình/quy định trong đơn vị: Am hiểu về quy trình, thủ tục đầu tư, quản lý kinh doanh.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Năng lực hành vi/thái độ: 

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng làm việc theo nhóm và tổ chức
 • Khả năng làm việc độc lập

- Năng lực chung: 

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả (mô hình tài chính)

- Năng lực lãnh đạo: 

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh
 • Khả năng điều tra dự báo thị trường
 • Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Có khả năng làm việc chi tiết

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

FCCOM - Trưởng bộ phận/ Chuyên viên cao cấp Telesales - FCCOM - 2Y033

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M245

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M244

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - MSB IT BU - DXN - 1M242

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M239

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý khiếu nại tố cáo - PLTT - MSB - 1F201

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.