Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Quản trị danh mục tín dụng

- Thực hiện phân tích danh mục tín dụng theo nhiều khía cạnh, quản lý danh mục tín dụng theo thông lệ quốc tế và phù hợp khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

- Đề xuất các xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường, thiết lập các hạn mức rủi ro để kiểm soát rủi ro tín dụng (chất lượng tín dụng, mức độ tập trung, cơ cấu danh mục tín dụng…)

2. Quản trị dữ liệu rủi ro về tín dụng

- Triển khai kiểm soát hệ thống dữ liệu rủi ro về tín dụng

- Đề xuất xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng                                              

3. Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của MSB

-  Đề xuất chỉnh sửa quy trình thực hiện Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

-  Thực hiện xây dựng kế hoạch Nợ xấu, dự phòng rủi ro tín dụng theo sự phân công.

- Định kỳ phối hợp với Quản lý tài chính hạch toán dự phòng rủi ro tín dụng

4. Tổ chức và thực hiện các báo cáo rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước

-  Đề xuất cơ sở dữ liệu phục vụ cho yêu cầu kiểm soát giới hạn, báo cáo.

-  Thực hiện kiểm soát các giới hạn tín dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước

- Trực tiếp xây dựng, thực hiện các báo cáo tín dụng gửi Ngân hàng nhà nước

- Triển khai biện pháp nhằm tự động hóa báo cáo và xây dựng quy định, quy trình liên quan        

5. Tổ chức khai thác và quản lý hệ thống thông tin tín dụng từ CIC

-Thực hiện gửi thông tin tín dụng cho CIC theo yêu cầu

- Đầu mối làm việc với CIC về các sản phẩm đáp ứng nhu cầu nội bộ của MSB

- Thực hiện xây dựng, nâng cấp, quản trị hệ thống thông tin tín dụng CIC thuận lợi cho người sử dụng, đảm bảo tính bảo mật

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán tài chính, toán kinh tế;

- Ngoại ngữ: TOEIC 450-650 hoặc tương đương

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt sử dụng tốt Excel, ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Access, SQL, VBA và các phần mềm phân tích định lượng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các NHTM trong các lĩnh vực: Quản trị rủi ro (bao gồm QLRR Tín dụng/ Tín dụng đối tác, Mô hình công cụ, Quản lý tài chính, MIS; Phát triển cơ sở dữ liệu)

3. Kiến thức:

- Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng và các quy định của pháp luật,

- Có kiến thức sâu rộng về tín dụng, phân tích rủi ro, hệ thống dữ liệu của NHTM, MIS…

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc

- Tư duy logic, khả năng phân tích định lượng

- Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Head of B2B Partnership development (Digital banking) - FCCOM - 2Z148

Location: Ha Noi Salary: 60 Tr - 80 Tr VND Expired Date: 20/11/2023

Giám đốc Vùng - RB - MSB - 1O166

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

CG/ CVCC quản trị Chất lượng hệ thống Công nghệ (QA) - 1F253

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/11/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển dữ liệu (Core banking T24) - 1F254

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/11/2023

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB - 1P342

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2023

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng nhà dự án - RB - MSB - 1O165

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

CV/CVC/CVCC Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P336

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên cao cấp lập trình (Java) - MSB DF - DXD - 1Y510

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2023

CVC/CVCC Bán và Khai thác tài sản đảm bảo - QTDB - 1F252

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giám đốc Trung tâm Tín Dụng Bán lẻ (Trung tâm bán) - RB - MSB - 3E101

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.