Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm Tài trợ thương mại và Bảo lãnh (TTTM & BL) dành cho Khách hàng doanh nghiệp (KHDN):

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nhu cầu sản phẩm TTTM & BL của KHDN theo các phân khúc khách hàng ưu tiên được lựa chọn;
 • Lập kế hoạch xây dựng, phát triển sản phẩm TTTM & BL và doanh thu sản phẩm TTTM & BL;
 • Xây dựng mới và/hoặc chỉnh sửa, phát triển các sản phẩm TTTM & BL dựa trên các kết quả nghiên cứu về chân dung khách hàng

2.  Tổ chức triển khai và hỗ trợ vận hành sản phẩm TTTM & BL:

 • Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, truyền thông về sản phẩm TTTM & BL cho các đơn vị liên quan;
 • Hỗ trợ, giải đáp đơn vị kinh doanh trong quá trình vận hành các sản phẩm TTTM & BL;
 • Xây dựng các công cụ và tài liệu bán hàng, quảng bá sản phẩm TTTM & BL;

3. Tổ chức Theo dõi và đánh giá hiệu quả sản phẩm TTTM & BL:

 • Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả (tài chính - PnL và phi tài chính) các sản phẩm TTTM & BL;
 • Quản lý danh mục các sản phẩm TTTM & BL;
 • Tổ chức việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan của MSB về sản phẩm TTTM & BL để đưa ra điều chỉnh phù hợp

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành ngân hàng/ kinh tế/tài chính/quản trị kinh doanh
 • Tin học: tin học văn phòng thành thạo

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính -Ngân hàng về các mảng: Tài trợ thương mại, Bảo lãnh, Thanh toán quốc tế, Quản lý khách hàng doanh nghiệp; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm TTTM & BL cho KHDN

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về Thanh toán quốc tế, sản phẩm TTTM (Tài trợ thương mại xuất nhập khẩu và bảo lãnh, tài trợ thương mại nội địa,...),  và các lĩnh vực kinh doanh có liên quan
 • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu

4. Năng lực:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin
 • Khả năng xây dựng văn bản, miêu tả, khái quát hóa vấn đề
 • Khả năng đào tạo, thuyết trình

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý khiếu nại tố cáo - PLTT - MSB - 1F201

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản trị dự án (Có khả năng chạy FS, tính toán tài chính) - TNL - 2V017

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Phân khúc Khách hàng Thu nhập từ lương - RB - MSB - 1B111

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.