Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và phát triển các giải pháp tín dụng dành cho Khách hàng doanh nghiệp (KHDN):

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nhu cầu giải pháp tín dụng của KHDN theo các phân khúc khách hàng ưu tiên được lựa chọn;
 • Lập kế hoạch xây dựng, phát triển giải pháp tín dụng và doanh thu giải pháp tín dụng;
 • Xây dựng mới và/hoặc chỉnh sửa, phát triển các giải pháp tín dụng dựa trên các kết quả nghiên cứu về chân dung khách hàng

2.  Tổ chức triển khai và hỗ trợ vận hành giải pháp tín dụng:

 • Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, truyền thông về giải pháp tín dụng cho các đơn vị liên quan;
 • Hỗ trợ, giải đáp đơn vị kinh doanh trong quá trình vận hành các giải pháp tín dụng;
 • Xây dựng các công cụ và tài liệu bán hàng, quảng bá giải pháp tín dụng;

3. Tổ chức Theo dõi và đánh giá hiệu quả giải pháp tín dụng:

 • Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả (tài chính - PnL và phi tài chính) các giải pháp tín dụng;
 • Quản lý danh mục các giải pháp tín dụng;
 • Tổ chức việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan của MSB về giải pháp tín dụng để đưa ra điều chỉnh phù hợp

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành ngân hàng/ kinh tế/tài chính/quản trị kinh doanh
 • Tin học: tin học văn phòng thành thạo

2. Kinh nghiệm:

 • Có 02 năm làm việc trở lên tại các vị trí liên quan tới lĩnh vực chính sách, quy trình, giải pháp tín dụng/ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp,…

3. Kiến thức:

 • Am hiểu quy định của Ngân hàng nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan lĩnh vực tài chính, Ngân hàng, luật doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, ...
 • Am hiểu về bán hàng và quản lý giải pháp, giải pháp doanh nghiệp
 • Hiểu biết các chính sách, quy định, quy trình của MSB liên quan đến nghiệp vụ, giải pháp tín dụng

4. Năng lực:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
 • Khả năng phân tích quản trị danh mục
 • Khả năng thiết kế giải pháp

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.