Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Dịch và thẩm định các tài liệu thuộc trách nhiệm xử lý của Khối có sử dụng Anh ngữ:
- Được giao phụ trách dịch thuật Anh-Việt/Viêt-Anh đối với các hợp đồng, mẫu biểu, văn bản có tính chất pháp lý trong quá trình làm việc với đối tác, cơ quan quản lý;
- Thẩm định tính chính xác, trung thực của tài liệu dịch thuật Anh-Việt/Việt-Anh so với bản gốc hợp đồng, mẫu biểu, văn bản có tính chất pháp lý;
- Hỗ trợ các cán bộ trong Khối (nếu cần) trong việc thẩm định các hợp đồng, văn bản bằng tiếng Anh.

2. Thực hiện công tác phiên dịch đối với các buổi làm việc, cuộc họp, hội thảo của Khối
(có sử dụng Anh ngữ)

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo sự phân công của các cấp quản lý

Job Requirement

1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên
- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Anh ngữ tại các trường đại học nước ngoài
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên phiên dịch Anh ngữ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

3. Kiến thức:
- Ưu tiên ứng viên am hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
- Có kiến thức trong lĩnh vực văn phòng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phiên dịch viên - MSB DF - DXN - 1M351

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

Chuyên gia nền tảng Dữ liệu Phân tích - MSB DF - DXA - 1M350

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

Chuyên viên chính Phân tích Kinh doanh - MSB DF - DXA - 1M349

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

[BB1] Solution Architect (AWS, Java) - MSB - DXK - 1Y475

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

[BB1] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y473

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/01/2023

[BB1] Senior Front-end Developer (Reactjs/Angular) - MSB - DXD - 1Y472

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

CVCC Quản trị dự án chiến lược - KCL - MSB - 1F229

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ Khách hàng doanh nghiệp - QLTD - MSB - 1P236

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB - 1P235

Location: Ha Noi, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích và quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - QLTC - MSB - 1P234

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.