Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ PM trong công tác quản lý dự án:

 • Rà soát các nội dung công việc cần triển khai theo khung thời gian/kế hoạch của dự án
 • Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên dự án về kế hoạch (hoặc lịch) trước khi đến hạn một thời gian nhất định nhằm hỗ trợ PM thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ và chất lượng

2. Tư vấn quy trình, quy định triển khai dự án: 

 • Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững các quy trình, quy định đã được phê duyệt ban hành liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án để tư vấn cho PM lúc khởi động dự án
 • Phối hợp với nhóm Quản lý chất lượng để giám sát việc thực hiện quy trình, quy định trong suốt quá trình triển khai dự án

3. Quản lý các hồ sơ, văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan đến dự án:

 • Đốc thúc các bên liên quan hoàn thiện, cung cấp giấy tờ, tài liệu cần thiết khi kết thúc từng giai đoạn Dự án
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ các hồ sơ, văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan tới từng giai đoạn của Dự án;
 • Thực hiện và chịu trách nhiệm cuối cùng về việc lưu trữ giấy tờ, tài liệu khi nội dung đã được thống nhất và kí xác nhận đầy đủ

4. Tham gia quản lý các dự án nhỏ/ít phức tạp:

 • Phối hợp với các bên liên quan để xác định phạm vi và mục tiêu của dự án
 • Lên kế hoạch chuẩn bị và phân bổ nguồn lực triển khai dự án
 • Điều phối nguồn lực nội bộ để triển khai dự án
 • Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phù hợp để quản lý thay đổi trong dự án liên quan đến phạm vi, tiến độ, chi phí
 • Sử dụng công cụ, kỹ thuật phù hợp để đo lường hiệu suất của dự án
 • Báo cáo tăng cấp kịp thời đến cấp quản lý để xử lý vướng mắc vượt quá tầm kiểm soát của PM
 • Quản lý mối quan hệ với tất cả các bên liên quan đến dự án
 • Thực hiện quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro dự án
 • Hoàn thành các dự án đúng hạn trong phạm vi dự án và trong ngân sách được phê duyệt
 • Tổ chức việc xây dựng và duy trì tài liệu dự án, bàn giao đơn vị lưu trữ tài liệu dự án sau khi kết thúc dự án 

5. Thực hiện các công việc cụ thể khác theo yêu cầu của Quản trị dự án 

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, CNTT, Truyền thông
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3: TOEFL 79-93 | IELTS 6.5-7.5 | TOEIC 785-900 hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng: Thành thạo. Đặc biệt Power Point, MS Project; 

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Điều phối dự án
 • Kinh nghiệm quản lý: Điều phối các dự án CNTT vừa và lớn quy mô 20-50 người, 6 tháng 1 năm

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức:
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: 

- Kiến thức chuyên môn:

 • Kiến thức về thiết lập, điều phối dự án trong hoạt động tổ chức công nghệ, hoạt động tài chính
 • Hiểu biết các phần mềm báo cáo và tính toán, phân tích số liệu
 • Am hiểu về PMP, AGILE, SCRUM, KANBAN, ITIL, CMMI, ISO.

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực chung:

 • Giao tiếp & Truyền thông 
 • Đàm phán và Thuyết phục
 • Quản trị các mối quan hệ
 • Làm việc nhóm
 • Tư duy dịch vụ
 • Tư duy Logic
 • Tự nghiên cứu và học hỏi

- Năng lực hành vi/ thái độ

 • Khả năng tuân thủ ký luật '
 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng chịu áp lực

- Năng lực chuyên môn: 

 • Tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng / công nghệ thông tin
 • Quy trình triển khai dự án CNTT
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường phức tạp, nhiều thay đổi 

5. Các yêu cầu khác:

 • Bảo mật đối với thông tin quan trọng
 • Tính cách thân thiện và kiên nhẫn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B226

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.