Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xem xét Tờ trình và Hồ sơ trình cấp tín dụng từ các Đơn vị kinh doanh và Bộ phận Thẩm định Phân tích Tín dụng                                                                               

2. Kiểm tra lại việc chấm điểm các tiêu chí xếp hạng khách hàng và chính sách cho vay đối với khách hàng                                                         

3. Kiểm tra tất cả các nội dung liên quan đến trình phê duyệt khoản vay bảo đảm việc cho vay tuân thủ tất cả các quy trình, quy định, chương trình, chính sách về hoạt động cấp tín dụng của MSB

4. Đưa ra quyết định phê duyệt khoản vay hoặc có ý kiến trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định                                                                 

5. Quản lý việc lưu trữ Hồ sơ trình, phê duyệt bản mềm theo Quy trình. Phối hợp với Chuyên viên Điều phối và Quản trị Hiệu suất trong các công việc xử lý để bảo đảm đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ và hiệu suất một cách kịp thời và chính xác                                                                       

6. Đánh giá các khoản tín dụng  theo quy định MSB hạn chế các khoản nợ xấu tại Phòng Quản lý 

7. Thực hiện tổ chức công việc hợp lý, phê duyệt hiệu quả theo tiêu chuẩn của quy tình tín dụng và định mức được giao

8. Tổ chức và phối hợp hướng dẫn đơn vị Kinh doanh trong việc thu thập hồ sơ, quản lý tín dụng và  thúc đẩy kinh doanh trong phân khúc chịu trách nhiệm phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định về cấp tín dụng tại MSB          

Job Requirement

1. Trình độ                        

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, QTKD, Kinh tế và các ngành nghề khác có liên quan (Cấp độ 3)

- Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh mức độ Trung bình. Toeic 300-450 (Cấp độ 2) hoặc tương đương

- Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng Word, Excell, Powerpoint                                                                 

2. Kinh nghiệm                        

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng hoặc ngành nghề có liên quan                            

3. Kiến thức                            

- Am hiểu về ngành Ngân hàng 

- Am hiểu về lĩnh vực tín dụng Ngân hàng

- Am hiểu về các sản phẩm tín dụng và phương thức cho vay Doanh nghiệp

- Am hiểu về chính sách, quy định, quy trình trong hoạt động cấp tín dụng Doanh nghiệp 

- Am hiểu về tổ chức MSB             

4. Kỹ năng/Khả năng                                                        

- Liêm chính trong công việc 

- Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Khả năng chủ động trong công việc

- Khả năng tư duy lô gic 

- Khả năng lập Kế hoạch và Tổ chức

- Khả năng giải quyết vấn đề 

- Khả năng xây dựng các mối quan hệ đối tác

- Khả năng điều tra thực địa

- Khả năng phân tích, đánh giá BCTC, rủi ro tín dụng                                                         

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVC Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB - 1I274

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giám đốc Trung tâm Tín Dụng Bán lẻ (Trung tâm bán) - RB - MSB - 3E101

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

CV/CVC Định giá - QLRR - MSB - 1I271

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/10/2023

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I270

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/10/2023

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - RB - MSB - 3F192

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giao dịch viên - RB - MSB - 3F191

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giao dịch viên - RB - MSB - 3F191

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F187

Location: Ho Chi Minh, Long An, Tra Vinh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.