Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị chức năng Thẩm định Khách hàng Chiến lược:

 • Tổ chức quản lý, điều phối công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV mảng Thẩm định Khách hàng chiến lược;
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong đơn vị mình quản lý và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm Đào tạo, M-Talent;
 • Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị;
 • Cập nhật, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

2. Kiểm soát các Báo cáo thẩm định rủi ro tín dụng, đánh giá và đưa ý kiến đề xuất cuối cùng đối với các hồ sơ đề nghị cấp tín dụng đối với khách hàng chiến lược thuộc Ngân hàng Quản lý Tín dụng.

3.Tham gia xây dựng, góp ý các chính sách, sản phẩm, các quy định liên quan đến hoạt động của MSB nói chung và Ngân hàng Quản lý tín dụng, Công ty MSB AMC nói riêng.

4. Các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật.
 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh trình độ B
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tín dụng/phân tích, thẩm định tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng
 • Kinh nghiệm quản lý: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý ở lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Có kiến thức tốt về các lĩnh vực, các ngành nghề kinh tế
 • Có kiến thức tốt về các quy định chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng cho các khách hàng

- Kiến thức chuyên môn:

 • Hiều biết sâu về các quy định/ quy trình liên quan đến việc đánh giá cấp tín dụng đối với khách hàng;
 • Có kiến thức tốt về các quy định chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng cho các khách hàngg;
 • Có kiến thức tốt trong quản lý rủi ro tín dụng;
 • Am hiểu pháp luật Việt Nam & thông lệ quốc tế về QLRRTD

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: 

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Tuân thủ quy định

- Năng lực chung:

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
 • Khả năng phát triển con người
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc (Kĩ năng tổ chức/xử lý công việc: Tổ chức triển khai/phân công công việc, theo dõi/ giám sát, đánh giá, điều phối công việc một cách khoa học để mang lại hiệu quả cao);
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định (Có khả năng  nhận định, thu thập, phân tích đánh giá, tổng hợp thông tin để đưa ra các ý kiến cuối cùng liên quan đến đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng);

5. Các yêu cầu khác:

 • Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao;
 • Luôn tỷ mỉ, chính xác, khách quan, thận trọng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

GĐ Thẩm định KH Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB - 1I235

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.