Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch và đề xuất xây dựng các quy trình, công cụ trong quá trình tác nghiệp:
- Lập kế hoạch kiểm soát hợp đồng hợp đồng bán hàng và theo dõi quản lý công nợ phải thu theo hợp đồng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý
- Xây dựng và cải tiến các công cụ hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp
- Đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến,… để nâng cao hiệu quả công việc. 

2. Kiểm soát hợp đồng Bán, bao gồm: :
- Kiểm soát Hợp đồng bán và cho thuê và các văn bản đi kèm (thư chào thuê, phụ lục hợp đồng, văn bản chuyển nhượng, thanh lý)
- Kiểm soát chính sách bán hàng, bảng hàng, chính sách thưởng kinh doanh thúc đẩy bán hàng
-  Kiểm soát văn bản quản lý tài sản, hỗ trợ lãi vay các trường hợp vay ngân hàng
- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát hợp đồng mẫu
- Kiểm tra sự phù hợp của hợp đồng với thỏa ước kinh doanh, chính sách bán hàng từng thời kỳ, sự phù hợp của hợp đồng với hợp đồng mẫu và các chính sách khác của Tập đoàn
- Theo dõi quá trình thực hiện các điều khoản thỏa thuận trong suốt thời gian hiệu lực hợp đồng.

3. Quản lý công nợ:
 - Kiểm soát các khoản công nợ phải thu theo hợp đồng bán ra, theo dõi tiến độ thanh toán theo điều khoản hợp đồng.
- Đôn đốc việc thu hồi công nợ và đưa ra các cảnh báo công nợ đến hạn, quá hạn với các đơn vị kinh doanh.

4. Quản trị rủi ro
- Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm soát hợp đồng bán ra trước khi ban hành.
- Quản lý và đưa ra các cảnh báo rủi ro đối với các đơn vị trong phạm vi phụ trách4.Thực hiện đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các CVC/CV/NV theo phân công của Giám đốc Kiểm soát Hợp đồng Bán và Công nợ

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Tập đoàn nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành kế toán, tài  chính, quản trị kinh doanh
- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh khá (TOEIC từ 500 điểm trở lên)
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu tổ chức: Am hiểu về mô hình hoạt động, vận hành của một Tập đoàn đa ngành.
+ Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Hiểu biết chuyên sâu về một số mảng chính mà Tập đoàn đầu tư như: bất động sản, dịch vụ vận hành tòa nhà, vận hành resort
- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu chuyên sâu kiến thức về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Luật liên quan công tác kiểm soát Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Tài chính - TNS - 2X047

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 11/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ KHDN Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB - 1P195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên Quản lý Tài chính và kế hoạch - QLTC - MSB - 1P194

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên chính Kế toán (chỉ tuyển Nam) - TNG - 2P054

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên chăm sóc khách hàng - Ban quản lý tòa nhà văn phòng - Công ty TNPM - 1N232

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 27/10/2022

Chuyên viên cao cấp Nguồn vốn TNG Asset - TNG - 2C023

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2022

Giám đốc Kiểm soát thị trường - TNG - 2P056

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 28/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.