Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Đề xuất quy chế, quy định, chính sách và hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách tài chính: 

 • Đề xuất quy chế, chính sách kiểm soát chi phí toàn Công ty; 
 • Đề xuất quy trình mua hàng toàn Công ty; 
 • Đề xuất bộ chỉ tiêu KPIs tài chính và chính sách Incentive theo yêu cầu từng thời kỳ.  

2. Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và báo cáo quản trị phục vụ phân tích đánh giá và quản lý hiệu suất kinh doanh: 

 • Quản trị hệ thống thông tin phục vụ cho báo cáo quản trị Công ty: Tổng hợp dữ liệu tài chính từ các nguồn khác nhau, phân loại theo từng khoản mục doanh thu, chi phí, sao kê các phân hệ với cân đối kế toán; Đảm bảo các bút toán lãi lỗ hạch toán của kế toán phản ánh đúng bản chất và đúng kỳ của hoạt động kinh doanh; Xây dựng mẫu báo cáo quản trị tài chính Công ty; 
 • Lập các báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp công ty, đối soát và ghi nhận số liệu với các bên; 
 • Lập báo cáo chi phí trực tiếp, gián tiếp theo từng hạng mục chi phí và theo từng phòng ban theo yêu cầu quản trị từng thời kỳ; 
 • Lập báo cáo về lợi nhuận thực tế từng sản phẩm theo yêu cầu quản trị từng thời kỳ; 
 • Xây dựng chỉ tiêu, hiệu quả cho từng chương trình Marketing, đánh giá hiệu quả các chương trình sau triển khai; 
 • Thục hiên tính toán và phân tích kết quả Incentive và KPIs  (theo yêu cầu từng thời kỳ); 
 • Tính toán các chỉ số quản trị tài chính hàng (ROE, CIR, NFI/TOI...); 

3. Tổ chức xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty: 

 • Tổng hợp và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo mảng nghiệp vụ phụ trách 
 • Xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện ngân sách của các đơn vị/trung tâm/ bộ phận và nghiệp vụ dược giao 
 • Tổng hợp theo dõi phân tích, đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh tổng thể của Công ty; 
 • Lập dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch sử dụng chi phí của Công ty 
 • Kiểm tra và đối chiếu nhu cầu mua sắm, đầu tư với kế hoạch;

Job Requirement

 • Kỹ năng xử lý dữ liệu tốt bằng Oracle, SQL (bắt buộc ) 
 • Kỹ năng excel tốt, sử dụng tốt VBA excel và powerpoint là một lợi thế 
 • Am hiểu về kế toán – tài chính doanh nghiệp (ưu tiên Fintech) và tổ chức tín dụng (hoặc chỉ cần hiểu về sản phẩm ngân hàng), gồm gồm cả kế toán quản trị và kế toán tuân thủ.  
 • Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch ngân sách, mô hình kinh tế.  
 • Phân tích và định lượng  
 • Thống kê, phân tích tài chính  
 • Kiểm soát các khoản mục kế toán  
 • Lập kế hoạch và tổ chức  
 • Quản lý quá trình triển khai công việc  

QUYỀN LỢI 

 • Mức lương và thưởng: Gói lương lên đến 18 tháng lương/ năm 
 • Gói thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, du lịch hàng năm lên đến 10 triệu 
 • Nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật (làm việc đủ 12 tháng trở lên) 
 • Bảo hiểm: BHXH bắt buộc và BH khám chữa bệnh nội ngoại trú PTI 
 • Chế độ tăng lương: tối đa tới 2 lần/ năm (theo quy định cụ thể) 
 • Các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên nghiệp trong công ty 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý khiếu nại tố cáo - PLTT - MSB - 1F201

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản trị dự án (Có khả năng chạy FS, tính toán tài chính) - TNL - 2V017

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Phân khúc Khách hàng Thu nhập từ lương - RB - MSB - 1B111

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.