Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Vai trò:

 • Hỗ trợ Giám đốc Quản lý Dự án Lead Generation trong việc thực hiện các phân tích khách hàng chuyên sâu, bao gồm trích xuất, thao tác và trực quan hóa dữ liệu
 • Phối hợp thực hiện phác họa chiến dịch, thiết lập các kênh và triển khai
 • Xây dựng dashboard để đo lường hiệu quả của chiến dịch và thực hiện các phân tích sau giai đoạn triển khai theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Dự án Lead Generation
 • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị các báo cáo về kết quả hiệu suất chiến dịch và insight khách hàng

Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm về dữ liệu, phân tích chuyên sâu và kết quả phân tích để cung cấp các insight khách hàng khả thi tới Giám đốc Quản lý Dự án Lead Generation
 • Chịu trách nhiệm phân tích hiệu suất chiến dịch
 • Chịu trách nhiệm về các báo cáo đánh giá sau chiến dịch và các kết quả/giá trị tìm hiểu được trên các khía cạnh chính
   

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm xử lý các tập dữ liệu lớn bằng các công cụ phân tích và trực quan, ví dụ: SQL, Cognos, Tableau, v.v.
 • Kiến thức về dữ liệu của MSB (bao gồm hệ thống, mức độ chi tiết, độ chính xác, v.v.)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, bao gồm cấu trúc vấn đề, trích xuất thông tin chi tiết và phát triển đề xuất từ thông tin chi tiết
   

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Công nghệ thông tin - TNH - 2R074

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ vận hành (Công nghệ thông tin) - TNH - 2R076

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSBIT BU - DXK - 1F199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOE - MSB - 1M231

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Ứng dụng vệ tinh thẻ - MSB Core Banking - DXN - 1I165

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.