Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện tư vấn pháp lý và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch M&A được giao hoặc phân công, bao gồm các công việc sau:
- Tư vấn pháp lý đối với cơ cấu giao dịch và thủ tục pháp lý M&A;
- Thực hiện thẩm tra (Due Diligence) hồ sơ pháp lý công ty và báo cáo rủi ro pháp lý đối với giao dịch M&A;
- Soạn thảo, sửa đổi, tham gia đàm phán và tư vấn các hồ sơ pháp lý của giao dịch M&A như: Hợp đồng, thỏa thuận, ủy quyền, ....
- Kiểm soát hồ sơ và thủ tục về mặt pháp lý trong quá trình thực hiện công việc;
- Thực hiện kiểm soát một số công việc pháp lý được giao hoặc phân công.

2. Thực hiện tư vấn pháp lý liên quan đến thủ tục, hồ sơ và quy trình đầu tư, thực hiện và kinh doanh các dự án của tập đoàn (dự án đầu thầu, đấu giá, bất động sản, ...) và các công việc khác được giao hoặc phân công.

3. Quản trị rủi ro
- Phát hiện nhận diện được các rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện công việc thuộc phạm vi thẩm quyền.
- Báo cáo & đề xuất các phương án xử lý (nếu có).

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, tương đương TOEIC 350 trở lên
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, trong đó tối thiểu 03 năm trong doanh nghiệp bất động sản, pháp lý M&A hoặc trong lĩnh vực bất động sản tại các tổ chức hành nghề luật.
 

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực
- Tham gia BHXH, BHYT và gói bảo hiểm sức khỏe của Tập đoàn
- Thưởng cuối năm, nghỉ ngày sinh nhật
- Chính sách tăng lương định kỳ hàng năm
- Tham gia các hoạt động du lịch, team building và các sự kiện của Tập đoàn
- Môi trường làm việc năng động, được tham gia đào tạo nhiều khóa học về chuyên môn nghiệp vụ, có cơ hội phát triển.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng dịch vụ - TNS Holdings - - 1N258

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

GĐ Quản lý xử lý nợ khách hàng cá nhân Khu vực Miền Bắc - QLTD - MSB - 1Y481

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2023

Giám đốc Tố tụng cấp 2 - QLTD - MSB - 3B346

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/04/2023

CVC/CVCC Tổ tụng - QLTD - MSB - 3B345

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Chuyên gia Chính sách an toàn thông tin - MSBIT BU - DXK - 3I034

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên viên chính/CVCC Tố tụng - QLTD - MSB - 1P271

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên chính/CVCC Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB - 1P270

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên chính Kiểm soát chất lượng dịch vụ - TNH - 3C144

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/03/2023

Chuyên viên cao cấp Nhân sự - Mảng Phát triển tổ chức (OD) - TTL - 2Z115

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.