Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện chức năng bộ phận:

 • Nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất, đàm phán đối tác phù hợp nhằm đa dạng hóa/ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm theo định hướng;
 • Triển khai phát triển đối tác tới các ĐVKD trên toàn hệ thống
 • Xây dựng kế hoạch hợp tác kết nối với đối tác
 • Xử lý các nghiệp vụ, thủ tục, quy trình liên quan đến hợp tác đối tác;
 • Theo dõi và quản lý tình hình triển khai các hoạt động với đối tác

2. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:

 • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành,  phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
 • Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Lãnh đạo ; xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung tâm.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Ngoại ngữ: TOEIC tối thiểu 450 hoặc trình độ tương đương
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong mảng phát triển đối tác/tín dụng/thúc đẩy bán
 • Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Có nền tảng kiến thức và hiểu biết về kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường;
 • Am hiểu về kinh tế Việt Nam; các chính sách và quy định quan trọng của NHNN Việt Nam;
 • Am hiểu về hệ thống ngân hàng và hệ thống của MSB.

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về hệ thống sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho KHCN;
 • Am hiểu về hệ thống chính sách, quy trình, quy định liên quan đến KHCN.

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc, Gắn bó với tổ chức
 • Năng lực chung:  Khả năng đàm phán, Khả năng tiếp thị, điều tra, dự báo thị trường, Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc, Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng triển khai marketing và định hướng bán hàng, Khả năng truyền thông và truyền cảm hứng tới đội ngũ bán hàng

5. Các yêu cầu khác: Ưu tiên nam 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.