Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Triển khai hiện công tác tìm kiếm và triển khai các dự án Bất động sản
- Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm các dự án bất động sản theo địa bàn được phân công phụ trách;
- Lập bảng kế hoạch công việc, bảng tiến độ từng Dự án đã được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt;
- Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình quy hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc của các dự án tại các địa bàn do Team phụ trách, từ đó có những báo cáo, đề xuất hợp lý lên Giám đốc PTDA để đảm bảo việc tìm kiếm Dự án đạt hiệu quả tốt nhất;
- Trực tiếp làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại các địa phương và các đối tác có liên quan tại địa phương có dự án nhằm triển khai và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình tìm kiếm, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và TNG.
- Tham gia các cuộc họp và thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phát triển dự án theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

2. Thực hiện công tác chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án
- Thực hiện công tác hồ sơ, các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cấp phép cho các dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Giấy phép sử dụng đất; Quyết định giao/thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy phép quy hoạch kiến trúc dự án; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Thẩm định thiết kế cơ sở; Thẩm duyệt PCCC, đấu nối hạ tầng kỹ thuật; Thẩm định phê duyệt Báo cáo tác động môi trường, thẩm định thiết kế kỹ thuật; Giấy phép xây dựng,...

3. Quản trị rủi ro
- Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình tìm kiếm/đánh giá dự án tại các địa bàn hoạt động cũng như quá trình làm việc với nhà nước
- Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

4. Hướng dẫn CBVN:
- Hướng dẫn trong công việc về chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV trong Team.
- Hỗ trợ với CBNV thuộc Team hoàn thành các nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn/nghiệp vụ sâu.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc sư, quy hoạch .... hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh ở trình độ cơ bản, có điểm TOEIC từ 200-300.
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, CAD, Project

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Am hiểu hoặc có kiến thức về pháp luật đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng đánh giá vấn đề
+ Khả năng lập báo cáo/phân tích/đánh giá

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 3F066

Location: Vinh Long, Long An, Bac Lieu Salary: Competitive Expired Date: 10/11/2022

CVCC Phát triển dự án - TNG Realty - 2U117

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 04/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.