Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Chuẩn bị và quản lý dữ liệu:

 • Thu thập dữ liệu từ các nguồn/ hệ thống  khác nhau để cho phép phân tích chuyên sâu dữ liệu.
 • Xử lý, làm sạch dữ liệu, làm việc với các bộ phận nghiệp vụ đảm bảo chất lượng dữ liệu (nếu cần) để sử dụng cho phân tích và đầu vào model/ tool công cụ.
 • Khám phá dữ liệu – tính sẵn có, chất lượng, tính đầy đủ và xác định hành động cần thực hiện để quả quản lý tốt dữ liệu.

2. Phân tích và xây dựng báo cáo :

 • Khai thác dữ liệu và xây dựng các báo cáo về chỉ số vận hành, chỉ số chất lượng của hệ thống
 • Thực hiện, duy trì và tự động hóa các báo cáo định kỳ cho GĐK, Hội đồng Lean, EXCO
 • Xây dựng các chỉ số, thiết kế dashboard theo dõi các chỉ số chất lượng của hệ thống.
 • Thực hiện các báo cáo phân tích cũng như đưa ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động các quy trình/ nghiệp vụ/ hệ thống
 • Thực hiện thống kê mô tả và thông kê suy luận (descriptive & inferential statistics), đưa ra insight từ dữ liệu
 • Phối hợp Data Scientist / data engineer xây dựng model: đưa ra yêu cầu, mô tả model/ tool tự động, giải thích nghiệp vụ bài toán và nghiệp vụ dữ liệu; đánh giá kết quả đầu ra model tự động

3. Xác định xu hướng và cơ hội cải tiến quy trình :

 • Xác định, phân tích và diễn giải các xu hướng hoặc mẫu trong các tập dữ liệu phức tạp
 • Định vị và xác định các cơ hội cải tiến quy trình mới từ việc phân tích và quản lý dữ liệu chuyên sâu.

4. Tham gia các dự án cải tiến quy trình vận hành/ cải tiến hệ thống của NH:

 • Tham gia vào một trong số các team phân tích dữ liệu khi Phòng tham gia các dự án cải tiến hệ thống công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, thu hồi nợ, dịch vụ KH …

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên tại các trường Đại học: Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính và các nghành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Tin học kinh tế,

2. Kiến thức:

 • Am hiểu về quy trình vận hành, trong hoạt động Ngân hàng
 • Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo: SQL, VBA, Power BI, Tableau, DAX …
 • Thành thạo các ngôn ngữ lập trình : Python, R+… là một lợi thế

3. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng. Có kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận/ phòng ban về cải tiến quy trình trong các NH là một lợi thế.

4. Kỹ năng:

 • Lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Giao tiếp và trình bày tốt;
 • Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Kỹ năng phân tích và đọc hiểu báo cáo tốt;
 • Đàm phán và thuyết phục;
 • Chủ động và sáng tạo trong công việc. 

5. Khả năng:

 • Tư duy logic;
 • Đánh giá, phân tích và ra quyết định

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

FCCOM - Trưởng bộ phận/ Chuyên viên cao cấp Telesales - FCCOM - 2Y033

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M245

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M244

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - MSB IT BU - DXN - 1M242

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M239

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Giám sát thất thoát Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M243

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M241

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1M236

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M238

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.