Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ và hàng hóa của nhà cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ:

 • Kiểm tra chọn mẫu định kỳ hoặc đột xuất chất lượng hàng hóa/dịch vụ cung cấp với các ĐVKD/Đơn vị sử dụng;
 • Kiểm soát thời hạn và chất lượng bảo hành theo cam kết của NCC với ĐVSD
 • Tổng hợp, đề xuất với Giám đốc Trung tâm các vấn đề liên quan đến chất lượng và chủng loại hàng hóa

2. Đề xuất và cải tiến các phương án, lập kế hoạch thực hiện quản lý chất lượng

3. Thực hiện tuân thủ, xây dựng và cải tiến, chỉnh sửa các chính sách, quy chế quy trình và các văn bản liên quan đến công tác  mua sắm đầu tư cho MSB.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, tài chính chế toán, kính tế, học việc tài chính.
 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực Thẩm định đầu tư và mua sắm, quyết toán dự án công trình, quản lý dự án,quản lý chất lượng, tài chính kế toán.

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Nắm rõ mô hình hoạt động và hoạt động mua sắm đầu tư  
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Nắm rõ các hoạt động đầu tư mua sắm, hiểu biết về Luật thương mại, luật kinh kế, Luật đấu thầu,Luật xây dựng…

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu rõ và có khả năng hướng dẫn, đào tạo kiến thức về công tác mua sắm đầu tư : Đấu thầu mua sắm, thẩm định giá, quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình, nhà thầu

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng tổng hợp báo cáo
 • Khả năng xử lý các tình huống phát sinh một cách hài hòa, hiệu quả
 • Khả năng làm việc nhóm tốt

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Cloud - MSBIT BU - DXK - 1M253

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Dữ liệu - MSBIT BU - DXK - 1M252

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Ứng dụng - MSBIT BU - DXK - 1M251

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 3B209

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B221

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và báo cáo rủi ro hoạt động - QLRR - MSB - 3B220

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B219

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB - 3B218

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên chính phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B217

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.