Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai việc lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động cho các đơn vị thuộc Khối kinh doanh, bao gồm:

 • Thỏa ước kinh doanh của các công ty/dự án.
 • Tờ trình bổ sung ngân sách/chi phí hoạt động cho các công ty/dự án.

2. Thực hiện các hoạt động nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho từng công ty thuộc Khối kinh doanh đảm bảo hiệu quả, mục tiêu kinh doanh đã được phê duyệt:

- Xây dựng cơ chế, chính sách hoa hồng/thưởng kinh doanh.

- Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện hệ thống KPIs.

- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nội bộ:

 • Báo cáo quản lý hiệu suất định kỳ tháng/quý/năm quản lý về doanh thu và chi phí.
 • Báo cáo đánh giá, thẩm định về các đề xuất kinh doanh của các công ty (trong phạm vi công việc của QLHS).
 • Báo cáo khảo sát chất lượng dịch vụ của đơn vị trong Khối Kinh doanh đối với khách hàng nội bộ, khách hàng bên ngoài.

- Đánh giá các giải pháp thúc đẩy doanh thu và xây dựng các ngưỡng cảnh báo về chi phí theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

3. Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế phục vụ mục tiêu quản trị nội bộ.

4. Phối hợp/thực hiện các công việc có liên quan với Phòng Quản lý rủi ro hoạt động.

5. Thực hiện các công việc khác phục vụ mục đích quản trị nội bộ theo phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá (TOEIC 450 hoặc tương đương)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính/quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Kinh nghiệm quản lý: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: 

 • Hiểu biết về quản trị doanh nghiệp
 • Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh bất động sản

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính/quản trị tài chính/tài chính doanh nghiệp
 • Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm: pháp lý, thủ tục dự án đầu tư, quy trình kinh doanh bất động sản …

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Hành vi/Thái độ: 

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung : 

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Khả năng tư duy logic

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.