Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Khảo sát dự án

 • Khảo sát các dự án được giới thiệu từ các nguồn nội bộ và bên ngoài Tập Đoàn;
 • Đánh giá tính khả thi của Dự án và các đề xuất lộ trình triển khai, giá đầu ra của sản phẩm.

2. Lập bảng giá kinh doanh cho từng dự án, theo từng giai đoạn

 • Tổng hợp và phân tích các dự án cạnh tranh;
 • Đề xuất giá trung bình toàn dự án;
 • Xây dựng khung giá toàn dự án dựa trên các tiêu chí của dự án và sản phẩm kinh doanh;
 • Xem xét thị trường đề xuất điều chỉnh giá;
 • Ban hành các bảng giá theo từng giai đoạn kinh doanh.

3. Lập yêu cầu về concept, quy hoạch sản phẩm:

 • Đề xuất, đưa ra yêu cầu sản về sản phẩm bất động sản của Tập đoàn
 • Đánh giá, nhận xét các hạng mục bao gồm thiết kế, cảnh quan, tiện ích… nhằm đáp ứng mục tiêu bán hàng và nhu cầu của khách hàng.

4. Phối hợp đánh giá hiệu quả đầu tư: Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan để lập báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các dự án tiềm năng trong và ngoài nước của Tập đoàn

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Bất động sản
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và viết tương đương TOEIC 650
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, đầu tư Bất động sản

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức: Nắm rõ về mô hình cơ cấu tổ chức của TNG và các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực phân tích - đầu tư - phát triển các dự án bất động sản

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về sản phẩm: Am hiểu về thị trường bất động sản, hiểu biết về phương pháp xây dựng khung giá
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: Có kiến thức và có khả năng hướng dẫn, đào tạo về công tác xây dựng và phối hợp xây dựng hoàn thiện các quy trình, chính sách

4. Kỹ năng/Khả năng:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng đàm phán

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường,
 • Khả năng quản lý và xây dựng bảng giá các sản phẩm bất động sản

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.