Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Kiểm tra/Kiểm soát hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán đối với nhà thầu phụ

2. Lập hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán với Chủ đầu tư

3. Thực hiện tạm ứng, thanh toán với Chủ đầu tư, nhà thầu phụ:

 • Trình hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư, nhà thầu phụ lên các bộ phận liên quan của Tập đoàn;
 • Phối hợp giải trình, làm rõ các vẫn đề liên quan đến hồ sơ thanh quyết toán đối với Chủ đầu tư và nhà thầu phụ;
 • Đôn đốc, phối hợp với kế toán của Công ty và tập đoàn thực hiện thanh toán với Chủ đầu tư, nhà thầu phụ.

4. Đôn đốc, đề xuất các phương án xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện thanh toán tạm ứng, thanh quyết toán với Chủ đầu tư, nhà thầu phụ

5. Báo cáo thực hiện các kế hoạch về sản xuất kinh doanh, dở dang, thu hồi vốn,…

6. Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

7. Đôn đốc các công trường thực hiện công tác thanh quyết toán, hỗ trợ đơn vị giải quyết vướng mắc với các công trường có liên quan trong tác thanh quyết toán.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành xây dựng, kinh tế, kỹ thuật và các ngành tương đương 
 • Tiếng Anh: Cấp độ 2 (Toeic 300-450 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 03 năm trong lĩnh vực xây dựng, kinh tế, kế hoạch
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 01 năm ở các vị trí quản lý

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Hiểu biết về quy trình thanh quyết toán, lập kế hoạch.
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu lĩnh vực thanh toán cho nhà thầu, các điều khoảng ràng buộc trong hợp đồng

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị: Nắm rõ và hiểu các quy trình để làm nhiệm vụ trọng tâm

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ: 

 • Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung: 

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông 

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Thấu hiểu khách hàng

5. Các yêu cầu khác

 • Có văn hóa & kỹ năng hành xử; không né tránh, ỷ lại; Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.
 • Làm việc tại các dự án TNR Star tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Phú Thọ,...

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý khiếu nại tố cáo - PLTT - MSB - 1F201

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản trị dự án (Có khả năng chạy FS, tính toán tài chính) - TNL - 2V017

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Phân khúc Khách hàng Thu nhập từ lương - RB - MSB - 1B111

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Kỹ sư hồ sơ thanh quyết toán (Làm việc tại các tỉnh; dự án dân dụng, khách sạn, xử lý nước thải) - Tổng thầu TNCons - 1N215

Location: Ha Noi, Nghe An, DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 17/07/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.