Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch và Quản lý (điều phối) công tác triển khai thiết kế hệ cấp thoát nước, PCCC các dự án chung cư cao tầng và khách sạn thương hiệu vận hành quốc tế.

2. Phối hợp các đơn vị liên quan (bao gồm cả đối tác) xác định nhiệm vụ, khối lượng công việc và các tiêu chí kỹ thuật cho công tác thiết kế các dự án.

3. Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, theo dõi các hợp đồng thiết kế/ thẩm tra đang thực hiện theo phân công.

4. Quản lý, kiểm tra chất lượng các hồ sơ thiết kế đảm bảo tính hợp lý, tính thống nhất, tính chính xác các phương án thiết kế, các hạng mục thiết kế, danh mục vật tư áp dụng cho dự án

5. Tiếp nhận các thông tin liên quan đến xử lý thiết kế trong quá trình thi công từ Ban QLDA, bao gồm thay đổi công năng, thay đổi kiến trúc, thay đổi giải pháp thiết kế, thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu chính (không bao gồm các nội dung xử lý thiết kế mang tính làm rõ hồ sơ)

6. Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến thiết kế tại công trường. Kiểm tra các nhà thầu thi công đảm bảo đúng thiết kế, danh mục vật tư, chủ động phát hiện sai sót để điều chỉnh kịp thời

7. Báo cáo cấp quản lý trực tiếp về quá trình triển khai các công việc được giao

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành cấp thoát nước hoặc kỹ thuật công trình
- Tin học: Sử dụng thành thạo AutoCAD và tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế/quản lý thiết kế ở môi trường chủ đầu tư
- Đã từng chủ trì hoặc kiểm soát thiết kế nhiều dự án cao tầng xuyên suốt các giai đoạn của dự án

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu về lĩnh vực thiết kế CTN, PCCC
+ Nắm được các yêu cầu cơ bản, giải pháp chính của các hệ thống kết cấu, M&E, kiến trúc công trình khách sạn
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu về quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế các hạng mục công trình khách sạn

4. Kỹ năng/Khả năng:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Khả năng chủ động trong công việc;
- Năng lực chung: Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả, Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện, Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức;
- Năng lực chuyên môn: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng đánh giá vấn đề, Khả năng giải quyết vấn đề.

5. Các yêu cầu khác:
- Có khả năng hòa nhập nhanh, chịu được áp lực công việc;
- Hành xử có văn hóa, chính trực trong công việc;
- Không né tránh, ỷ lại, đổ lỗi, tự ái trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Kiểm soát hồ sơ Thanh quyết toán XD hoặc M&E (làm tại Hội sở Hà Nội) - TNG - 2S025

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

CVC Thiết kế hệ thống M&E - KVH - MSB - 1I194

Location: Ha Noi Salary: 14 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 21/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.