Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối thực hiện và kiểm soát các hoạt động Quản lý ý tưởng, bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

 • Tổ chức triển khai các công việc theo chính sách, định hướng chiến lược và chỉ đạo của cấp trên về phát triển các dự án kinh doanh Bất động sản tại Tập đoàn;
 • Xây dựng kế hoạch định kỳ hàng năm về phát triển sản phẩm bất động sản của Tập đoàn nếu có yêu cầu của lãnh đạo tập đoàn;
 • Chủ trì/Phối hợp các Phòng/Ban trong việc nghiên cứu, xây dựng quản lý ý tưởng theo chuỗi các dự án BĐS Star phù hợp với chiến lược kinh doanh của TĐ.
 • Phối hợp với các Phòng/Ban trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ/vật liệu/xu hướng thiết kế mới vào hoạt động Phát triển sản phẩm BĐS của TĐ. Đề xuất tham gia các giải thưởng về thiết kế (nếu có)

2. Định hướng, quản lý và kiểm soát thiết kế ý tưởng cho từng giai đoạn phát triển của dự án.

 • Điều phối, tổ chức khảo sát, cập nhật thị trường các dự án Bất động sản có trong kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện Đầu tư của Tập đoàn;
 • Nghiên cứu, đánh giá sản phẩm thiết kế các dự án cạnh tranh, pháp lý của dự án và thị trường nơi có dự án phát triển của TĐ từ đó đề xuất, lập yêu cầu sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh;
 • Định hướng, đánh giá và phê duyệt thiết kế ý tưởng các giai đoạn Thiết kế quy hoạch/công trình/cảnh quan/nội thất của các dự án BĐS do TĐ đầu tư.
 • Nghiên cứu, xây dựng và quản lý các danh mục hoàn thiện, danh mục vật liệu/tiện ích đồng bộ với định hướng của sản phẩm ban đầu;
 • Tổ chức triển khai và kiểm soát các ý tưởng sản phẩm trên cơ sở phối hợp với các Đơn vị chuyên môn để hoàn thiện các phương án thiết kế các giai đoạn sau thiết kế ý tưởng;
 • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các mốc tiến độ của Dự án thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác kinh doanh
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm(thiết kế/danh mục/hoàn thiện bàn giao) trong và sau quá trình bán hàng.
 • Quản lý thực hiện các khâu rà soát nội bội và tài liệu pháp lý của dự án để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thông tin sản phẩm cung cấp cho khách hàng

3. Tổ chức giao việc, đào tạo, đánh giá CBNV và phát triển nhân sự, bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng kế hoạch công việc và phân công, bố trí công việc đến từng CBNV;
 • Quản lý, giám sát hiệu quả công việc, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các CBNV;
 • Xây dựng và kiểm soát kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CBNV trong bộ phận ; Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của CBNV;
 • Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự của Đơn vị chức năng Quản lý Sản phẩm;
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các văn bản mới ban hành đảm bảo tất cả CBNV cập nhật, nắm bắt những thay đổi kịp thời;
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa hiệu suất cao và đoàn kết tại đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thiết kế Đô thị/Quy hoạch/Công trình/Cảnh quan, Quản lý dự án.
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 1:TOEFL 19-45 | IELTS 3.0-4.0 | TOEIC 400-600 hoặc tương đương
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm chuyên ngành kỹ thuật Autocad, Photoshop.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực Thiết kế Đô thị/Quy hoạch/Công trình/Cảnh quan và hiểu biết lĩnh vực đầu tư Bất động sản

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Nắm rõ về mô hình cơ cấu tổ chức của TNG Realty và các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực Thiết kế - Đầu tư - Phát triển các dự án bất động sản; Hiểu biết nâng cao trong lĩnh vực: Kiến trúc - Quy hoạch, quản lý dự án

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm: Am hiểu về thị trường bất động sản, hiểu biết về định hướng và quản lý thiết kế
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: Có kiến thức và có khả năng hướng dẫn, đào tạo về công tác xây dựng và phối hợp xây dựng hoàn thiện các quy trình, chính sách

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: 

 • Đàm phán và Thuyết phục
 • Giao tiếp & Truyền thông
 • Giải quyết vấn đề và Ra quyết định

- Năng lực chuyên môn: 

 • Định hướng và quản lý thiết kế các sản phẩm bất động sản

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.