Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện, hướng dẫn/ hỗ trợ các chuyên viên cấp dưới triển khai việc xây dựng, phát triển, quản trị hệ thống cơ sở Dữ liệu rủi ro (Risk Datamart), hệ thống phần mềm Basel:

a) Xây dựng các văn bản quy định nội bộ (quy định, quy trình, thủ tục) để triển khai xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu rủi ro; văn bản hóa & lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến yêu cầu phát triển trường dữ liệu rủi ro; tài liệu thiết kế, xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm Basel;


b) Triển khai thực hiện đánh giá khoảng cách, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu rủi ro (Risk Datarmart), hệ thống phần mềm Basel đáp ứng yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản trị rủi ro nội bộ và tuân thủ lộ trình triển khai Basel của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bao gồm:

 • Tiếp nhận tập trung các yêu cầu về xây dựng/ phát triển trường dữ liệu từ đáp ứng yêu cầu quản trị/ báo cáo các đơn vị nội bộ Risk và quản trị việc khai thác cơ sở dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu rủi ro (Risk datamart) của QLRR;
 • Triển khai đánh giá khoảng cách và phân tích tác động của các yêu cầu về dữ liệu rủi ro để đáp ứng yêu cầu quản trị/ báo cáo rủi ro nội bộ, tuân thủ Basel theo lộ trình NHNN và ;
 • Xác lập và triển khai các yêu cầu về dữ liệu; đầu mối đưa ra yêu cầu & phối hợp với các đơn vị triển khai phát triển các giải pháp, kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu rủi ro, triển khai các hệ thống phần mềm, công nghệ để quản trị cơ sở dữ liệu, tính toán tài sản rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn, các chỉ số theo yêu cầu Basel.

c) Triển khai, phối hợp triển khai rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu, đề xuất/ triển khai các phương án, giải pháp cải thiện, quản trị chất lượng cơ sở dữ liệu rủi ro mà khối quản trị rủi ro là chủ sở hữu; đưa ra yêu cầu về dữ liệu, yêu cầu chất lượng dữ liệu tới các đơn vị quản lý khác để triển khai đóng GAP về dữ liệu phục vụ yêu cầu quản trị rủi ro, yêu cầu Basel; 


d) Quản trị vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu rủi ro; quản trị hệ thống phần mềm Basel.

2. Tham gia các dự án và chương trình liên quan đến phát triển, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, quản trị chất lượng cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi liên quan đến quản lý rủi ro;

3. Đào tạo nội bộ và kèm cặp nhân viên:

 • Tham gia, thực hiện đào tạo nội bộ theo phân công của lãnh đạo;
 • Phân công trách nhiệm, hướng dẫn thực hiện thực tập viên/ cộng tác viên/ chuyên viên/ chuyên viên chính thực hiện công việc theo phân công của lãnh đạo.

4. Thực hiện các công việc khác được giao.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh cấp độ từ B1 trở lên hoặc tương đương
 • Tin học: Thành thạo về tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point ...) , có thể sử dụng 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu hoặc ngôn ngữ lập trình (như SQL, SAS, VBA ...)

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn:

+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ ngân hàng hoặc quản trị rủi ro hoặc về cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị rủi ro ở nhiều mảng rủi ro khác nhau;
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu của ngân hàng;
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai Basel;

 • Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Có kiến thức về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn:

+ Có hiểu biết về quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu ngân hàng; ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quản trị rủi ro ở nhiều mảng rủi ro khác nhau;

+ Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Basel II.

+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức về dữ liệu, hệ thống, chính sách quản trị rủi ro

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm; Triển khai xuất sắc;
 • Năng lực chung:  Khả năng tư duy logic; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả; Khả năng làm việc theo nhóm; Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc; Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Năng lực chuyên môn: Có khả năng nghiên cứu, khả năng hệ thống hóa, xử lý dữ liệu

5. Các yêu cầu khác:

 • Chịu được áp lực công việc, có khả năng thích nghi với môi trường tốt, gắn bó lâu dài với tổ chức
 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định, kỷ luật tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - QLTC - MSB - 1P196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M330

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M329

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

CVCC/CG phát triển nền tảng MKT số - MSB DF - DXN - 1Y453

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/11/2022

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - KCL - MSB - 1Y444

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

CVCC Quản trị Mạng và ANTT - TEC - 3H005

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.