Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

-Triển khai một số hệ thống hạ tầng được giao nhằm phục vụ các dự án công nghệ.

-Kiểm tra, tiếp nhận một số hệ thống hạ tầng được giao theo các tiêu chí đã được thống nhất với người sử dụng.

-Vận hành một số hệ thống hạ tầng được giao đáp ứng các thỏa thuận vận hành dịch vụ:

-Giám sát hoạt động của hệ thống cũng như thực hiện các hoạt động vận hành, bảo hành, bảo trì, nâng cấp các hệ thống công nghệ;

-Đầu mối điều phối các hoạt động và tham gia khắc phục sự cố.

-Xây dựng và triển khai ứng dụng một số quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn, các công cụ phần mềm nhằm đảm bảo việc vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ đáp ứng được yêu cầu.

-Đánh giá nhu cầu sử dụng của các đơn vị và xây dựng kế hoạch (nguồn lực, ngân sách, tiến độ, giải pháp) nâng cấp, cải thiện hệ thống hàng năm hoặc khi có yêu cầu cho một số hệ thống hạ tầng.

-Tham gia đánh giá rủi ro trong phạm vi vận hành một số hệ thống hạ tầng được giao và đưa ra các kế hoạch cũng như thúc đẩy việc triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro.

Job Requirement

•Yêu cầu:

-Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên nghành CNTT

-Tối thiểu 4 năm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin;

-Đã từng chịu trách nhiệm chính xây dựng lộ trình triển khai hạ tầng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp cỡ vừa hoặc lớn;

-Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trực tiếp vận hành một trong số các hệ thống: +Database sử dụng giải pháp của Oracle, Microsoft, SAP.

+ Hệ điều hành sử dụng giải pháp Micrsoft, Redhat, Unix.

+ Hệ thống ảo hóa sử dụng giải pháp của VMWare, Microsoft.

+ Hệ thống máy chủ cao cấp của IBM, HP, Dell, Oracle.

+ Hệ thống lưu trữcủa EMC,HP, IBM.

-Có kiến thức tổng quan về hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu, hệ thống máy chủ; lưu trữ; hệ điều hành; cơ sở dữ liệu, hệ thống sao lưu -dự phòng ...

•Quyền lợi: 

-Mức thưởng: tối đa đến 5 tháng lương/ năm (đánh giá theo KPI cá nhân và công ty cuối năm)

-Thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, thành lập Tập đoàn/ công ty, nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật (làm việc đủ12 tháng trở lên)

-Bảo hiểm: BHXH bắt buộc và BH khám chữa bệnh nội ngoại trú của PTI

-Chế độ tăng lương: tối đa tới 2 lần/ năm (theo quy định cụthể)

-Nghỉ mát, teambuilding tối thiểu 1 lần/ năm

-Các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên nghiệp

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M358

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 65 Tr VND Expired Date: 19/03/2023

Solution Architect (AWS, Java) - MSB IT BU - DXK - 1M357

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 25/03/2023

Chuyên gia Quản trị ứng dụng thanh toán và trục kết nối – MSB IT BU - DXK - 3I026

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/03/2023

Chuyên viên chính Tích hợp dữ liệu (DATA) – MSB IT BU - DXK - 3I024

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/03/2023

Chuyên viên cao cấp kiểm thử - MSB- IT BU - DXK - 3I023

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 06/03/2023

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu – MSB IT BU - DXK - 3I021

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/03/2023

Chuyên gia Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa – MSB IT BU - DXK - 3I020

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Chuyên gia/CVCC Vận hành Dịch vụ Cloud – MSB IT BU - DXK - 3I018

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/03/2023

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXK - 3I019

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/03/2023

Chuyên viên cao cấp Quản trị ứng dụng báo cáo – MSB IT BU - DXK - 3I016

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.