Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích:

 • Triển khai các sáng kiến bán hàng, theo dõi và báo cáo kết quả
 • Đóng vai trò là đầu mối liên hệ cho đội dự án Chuyển đổi bán hàng và liên hệ với lãnh đạo cấp cao EB

Trách nhiệm chính:

 • Xây dựng tổ chức cần thiết để triển khai thiết kế sáng kiến / thay đổi
 • Dẫn dắt tư duy cho các hợp phần – chất vấn về mặt nội dung và tổ chức giải quyết vấn đề (như thời gian, quy mô, sáng kiến, tác động về mặt chi phí)
 • Điều phối các hoạt động thay đổi và chuyên môn trong các nhóm làm việc liên chức năng trong MSB để triển khai sáng kiến
 • Bảo đảm giá trị cho toàn bộ vòng đời dự án

Job Requirement

1. Kinh nghiệm:

 • 3+ năm kinh nghiệm chuyên môn về phát triển tổ chức và / hoặc đào tạo, ưu tiên tại các ngân hàng tư nhân hoặc quốc doanh đầu ngành
 • Kinh nghiệm chuyển đổi bán hàng
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm nắm giữ các vị trí chiến lược trong các sáng kiến quản lý thay đổi doanh nghiệp
 • Bằng đại học về phát triển tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, tâm lý, quản lý doanh nghiệp hoặc các ngành liên quan

2. Năng lực/ Kỹ năng

 • Năng lực phân tích nhằm xây dựng & triển khai ý tưởng & công cụ đào tạo mới
 • Kiến thức thực tiễn để xây dựng ý tưởng, triển khai và tổ chức các chương trình đào tạo lớn
 • Kiến thức vững chắc về công cụ và cơ chế theo dõi tác động các sáng kiến quản lý thay đổi
 • Có khả năng truyền cảm hứng cho đồng đội và huy động đại sứ thay đổi đóng vai trò nhân rộng và khuyến khích tư duy
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng tùy chỉnh cách nói và viết trước nhiều đối tượng liên quan tiềm năng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

FCCOM - Trưởng bộ phận/ Chuyên viên cao cấp Telesales - FCCOM - 2Y033

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M245

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M244

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - MSB IT BU - DXN - 1M242

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M239

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Giám sát thất thoát Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M243

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M241

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1M236

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M238

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.