Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Tại MSB, chúng tôi tin vào giá trị mà dữ liệu có thể mang lại cho doanh nghiệp. Với chiến lược đó, MSB đang
đầu tư mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi dữ liệu nhằm hướng tới việc ra quyết định thông minh hơn dựa trên
dữ liệu. Chúng tôi đang thực hiện triển khai Nền tảng dữ liệu tập trung theo hướng Big Data để khai thác tài
nguyên dữ liệu của doanh nghiệp một cách thông minh và hiệu quả hơn.
Với vai trò BA, ứng viên sẽ tham gia trực tiếp vào dự án Enterprise Data Transformation (EDT), là dự án dẫn dắt
quá trình chuyển đổi dữ liệu của MSB. Vị trí BA sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nghiệp vụ và
công nghệ thông qua việc am hiểu nghiệp vụ ngân hàng cùng với kinh nghiệm về phân tích dữ liệu trong doanh
nghiệp. Sự tham gia của BA góp phần đảm bảo Nền tảng dữ liệu có thể đáp ứng tốt nhu cầu khai thác dữ liệu
của MSB.
Vị trí BA sẽ report trực tiếp cho Giám đốc sản phẩm (PO).

Nhiệm vụ
Với vai trò BA, ứng viên sẽ thực hiện công việc phân tích đầu bài nghiệp vụ, nhu cầu người dùng để đóng góp
vào quá trình triển khai Nền tảng dữ liệu toàn hàng của MSB theo hướng hiện đại. Cụ thể:

 • Làm việc chặt chẽ với thành viên tổ dự án trong các hoạt động phân tích yêu cầu nghiệp vụ với các stakeholders nội bộ.
 • Phân tích, tài liệu hoá và quản trị các yêu cầu nghiệp vụ đối với nền tảng dữ liệu.
 • Phối hợp với các stakeholders để đưa ra thứ tự ưu tiên cho các yêu cầu về tính năng và use cases triển khai trên Nền tảng dữ liệu.
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật của dự án để xử lý các vấn đề kỹ thuật của Nền tảng dữ liệu
 • Phân tích và tài liệu hoá các kiến thức về các nguồn dữ liệu, các logic biến đổi và sản phẩm đầu ra của các scope công việc triển khai trên Nền tảng dữ liệu.

Job Requirement

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với dữ liệu ở các vai trò như Data Analyst, Business Intelligence,
 • Business Analyst, Project Manager. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống dữ liệu lớn (data lake, lakehouse, cloud data warehouse, v.v..), hoặc tham gia vào quá trình migration giữa hệ thống cũ lên hệ thống mới.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các stakeholders nghiệp vụ để phân tích yêu cầu, quản lý thứ tự ưu tiên, quản lý kì vọng, cung cấp các kết quả của quá trình phân tích và ghi nhận phản hồi nghiệp vụ để thực hiện cải tiến sản phẩm theo sprint.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm viết các tài liệu để hệ thống hoá các kiến thức/yêu cầu về nghiệp vụ.
 • Có khả năng sử dụng SQL để thực hiện truy vấn dữ liệu.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các đội nhóm đa chức năng (cross-functional team).
 • Có kinh nghiệm tham gia các dự án vận hành theo phương pháp Agile.
 • Giao tiếp hiệu quả dưới cả dạng viết và nói
 • Có khả năng làm việc độc lập
   

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

Chuyên gia dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O203

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - MSB - 1I328

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 1C182

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc quản lý Portfolio Dự án Chuyển đổi Số (PMO) - ROX HO - 2Z162

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên chính/ Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp (Hội sở Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B382

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - RB - MSB - 1C181

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Data Engineer - TNEX Finance - 3H107

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 02/08/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác (Fintech) - TNEX Finance - 2Z161

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 02/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.