Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực thi nhiệm vụ điều phối, hướng dẫn và kiểm soát triển khai các hoạt động quản lý dữ liệu thông qua quy định, tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn cho các đơn vị, các dự án về dữ liệu trong tập đoàn TNG.

- Tham gia triển khai quản trị dữ liệu tại Ban Loyalty: xây dựng, triển khai, giám sát và quản lý chính sách vòng đời dữ liệu (nhập liệu, chỉnh sửa/cập nhật, di chuyển, chia sẻ, sao lưu, xóa...), chất lượng dữ liệu (Đầy đủ, Chính xác, Duy nhất, Nhất quán, Kịp thời, Hợp lệ) và an ninh dữ liệu (xác định owner, phân loại mức độ quan trọng dữ liệu, ma trận phân quyền, khử nhận dạng và ẩn danh, quản lý consent, quyền của chủ thể PII với dữ liệu PII hệ thống đã thu thập, bảo mật khi chia sẻ dữ liệu, chống thất thoát dữ liệu, an ninh hạ tầng).

- Nghiên cứu đề xuất các phương án mới, nội dung mới, công cụ mới và các hướng tối ưu để phát triển các công việc của quản trị dữ liệu đảm bảo các khía cạnh về quản lý dữ liệu (theo DAMA DMBOK2, hoặc tương đương) được diễn ra đầy đủ và được quản lý.

- Các lĩnh vực/khái niệm công nghệ dữ liệu sẽ tiếp cận: data catalog, business glossary, data dictionary, master data, data model, data lineage, data security, data quality, data loss, data integration/sharing, PII consent management, data access right, data owner, data steward.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành liên quan tới Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn Thông

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai một trong các lĩnh vực sau: Quản lý Rủi ro Hoạt động, An ninh thông tin, Quản trị dữ liệu, Công nghệ Thông tin.

- Có kinh nghiệm hoặc đã từng tham gia với vai trò Quản trị dữ liệu, Quản trị rủi ro an ninh thông tin, phân loại dữ liệu và bảo vệ dữ liệu (DLP) là lợi thế.

- Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai chính sách, tiêu chuẩn, quy trình, KRI/KCI/KPI là lợi thế.

- Có kinh nghiệm trực tiếp triển khai hoặc vận hành các hệ thống an ninh bảo mật, công cụ data governance (Firewall, IPS, DLP, SIEM..., BMS - Oracle MSSQL MySQL, Data governance solution: Informatica, IBM, SAP, Collibra...) là lợi thế

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án về ISO 27k, PCI-DSS, quản lý dữ liệu (Bảo mật dữ liệu, Chất lượng dữ liệu, Siêu dữ liệu, Dữ liệu chủ và dữ liệu tham chiếu, Lưu trữ và vận hành…) là lợi thế

- Kiến thức chuyên sâu về quản trị hạ tầng mạng, hạ tầng an ninh thông tin, rủi ro an ninh thông tin và/hoặc về quản trị chính sách, quản trị dữ liệu (cyber security, Security governance risk and compliance - GRC, data security, data governance, data quality management, master data management, data catalog, business glossary, data dictionary, data lineage, critical data element – CDE...

QUYỀN LỢI:

- Mức lương: Thu hút, thỏa thuận

- Mức thưởng: tối đa đến 5 tháng lương/ năm (đánh giá theo KPI cá nhân và công ty cuối năm)

- Nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật (làm việc đủ 12 tháng trở lên)

- Bảo hiểm: BHXH bắt buộc và BH khám chữa bệnh nội ngoại trú Bảo Minh

- Chế độ tăng lương: 1 lần/ năm (theo quy định cụ thể)

- Nghỉ mát, teambuilding tối thiểu 1 lần/ năm

- Các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên nghiệp

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6 với các ca làm việc linh hoạt (8:00/8:30/9:00)

• Địa điểm làm việc: Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, HN
 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M354

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/01/2023

CVCC Quản trị rủi ro - TNEX - 2Z111

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 09/01/2023

[BB1] Tech Lead/ Delivery Lead - MSB - DXD - 1Y477

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Chuyên viên cao cấp Khoa học Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M353

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M352

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

Phiên dịch viên - MSB DF - DXN - 1M351

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

Chuyên gia nền tảng Dữ liệu Phân tích - MSB DF - DXA - 1M350

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

Chuyên viên chính Phân tích Kinh doanh - MSB DF - DXA - 1M349

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

Chuyên viên cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXK - 1M348

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 15/01/2023

[BB1] Senior Data Analyst (Risk) - MSB - DXA - 1Y476

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.