Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

1, Nghiên cứu và đào tạo
- Huấn luyện và đào tạo các năng lực và kỹ thuật cần thiết cho các thành viên trong Bộ phận để triển khai các dự án đã được lên kế hoạch và đang thực hiện.
-  Nghiên cứu và phát triển các phương pháp tiếp cận mới để cải thiện chất lượng công việc của bộ phận cũng như của các phòng ban liên quan

2, Chiến lược
- Tham gia xây dựng chiến lược quản lý dữ liệu, đảm bảo sự nhất quán, chất lượng và bảo vệ cần thiết để đáp ứng nhu cầu kinh doanh tổng thể.
- Tham gia xây dựng lộ trình triển khai quản trị dữ liệu bao gồm các ưu tiên chiến lược để phát triển các năng lực dựa trên thông tin 

3, Quản trị dữ liệu
- Tổ chức triển khai khung quản trị dữ liệu, tập trung vào việc cải thiện chất lượng dữ liệu và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua các sửa đổi các chính sách và tiêu chuẩn hành vi của tổ chức, các nguyên tắc, chỉ số quản trị, các quy trình, dữ liệu và các công cụ liên quan 

4, Xác định vai trò và trách nhiệm liên quan đến quản trị dữ liệu và đảm bảo trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với việc quản lý các tài sản thông tin chính của công ty 

5, Phát triển và quản lý bức tranh thông tin doanh nghiệp, bao gồm thẩm quyền và chủ sở hữu của các hệ thống

6, Tham gia thúc đẩy việc phát triển và điều phối việc triển khai các tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và các yêu cầu áp dụng trong toàn công ty

7, Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngànhCông nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị thông tin, hoặc MIS.

- Ưu tiên có bằng thạc sỹ

- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

Tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực quản trị dữ liệu hệ thống

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong một tổ chức dịch vụ lớn, với dữ liệu có quy mô lớn hoặc kinh nghiệm quản lý và giám sát dự án

3. Kiến thức

Am hiểu về sứ mệnh, tầm nhìn TNEX

- Có kiến thức về chất lượng dữ liệu và các thông lệ quản lý bảo vệ dữ liệu; Có kiến thức về thực tiễn quản trị dữ liệu, các vấn đề kinh doanh và công nghệ liên quan đến quản lý tài sản thông tin doanh nghiệp và các phương pháp tiếp cận liên quan đến bảo vệ dữ liệu; Có hiểu biết về các quy định liên quan đến dữ liệu của các cơ quan chức năng 

- Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng

4, Khả năng/kỹ năng

 - Xây dựng chiến lược và năng lực Quản trị dữ liệu

- Xây dựng Hệ thống văn bản Quản trị dữ liệu

- Xây dựng Công cụ Giám sát và Quản trị dữ liệu

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quản trị Hạ tầng Mạng & Bảo mật - MSB - KCN - 3I083

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/08/2024

Chuyên viên chính Hỗ trợ Service Desk - MSB - KCN - 3I084

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/08/2024

Chuyên viên cao cấp Nền tảng Dữ liệu phân tích - MSB - DT - 1M452

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 18/10/2024

Cộng tác viên Quản lý Chuyển đổi Số - MSB DF - 1M451

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Cộng tác viên Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - Usecase MOA - MSB DF - 1M450

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Data Analyst - TNEX Finance - 3H130

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 12/09/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý triển khai và thay đổi - MSB - KCN - 3I081

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 14/08/2024

Chuyên viên chính/ Chuyển viên cao cấp Giám sát và kiểm soát rủi ro an ninh thông tin - QLRR - MSB - 3B391

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/08/2024

Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) - MSB - KCN - 3I080

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/11/2024

Chuyên gia Scrum - MSB DF - 1M449

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 04/11/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.