Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Các dự án M&A
1. Làm việc với các Bên liên quan để có đủ cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả dự án
2. Gặp gỡ khách hàng để đàm phán về các nội dung trong hợp đồng, các công việc 2 bên cần làm
3. Điều phối các Bên liên quan trong việc làm soát xét công ty
4. Điều phối các Đơn vị nội bộ trong việc xử lý các công việc hậu M&A (tài chính, tài sản, con người, pháp lý,…)

Các dự án khác
1. Tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án bất động sản của tập đoàn gồm các dự án đấu thầu, đấu giá, các phương án kinh doanh của các công ty thành viện thuộc Khối kinh doanhCông việc khác
2. Hướng dẫn cho các cán bộ cấp dưới về hướng xử lý công việc. Rà soát, kiểm soát công việc của nhân viên cấp dưới
3. Quản lý và phát triển nhân sự:
- Quản lý, phân công công việc, giám sát,  đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong Ban
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong Ban và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của MTalent và kèm cặp nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo
- Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của Ban
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên

- Chuyên ngành:Bất động sản, đầu tư, tài chính doanh nghiệp, 
- Ngoại ngữ:Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương  

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực:
- Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 2 năm ở các vị trí quản lý

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức: Am hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty
-  Kiến thức chuyên môn: Am hiểu các mô hình định giá tài chínhAm hiểu các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án, chuyển nhương doanh nghiệp, quy trình PTDA đấu thầu - đấu giá dự án

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: Quản trị các mối quan hệ, Đàm phán và Thuyết phục, Giải quyết vấn đề và Ra quyết định

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Phát triển con người, Tư duy chiến lược, Lãnh đạo và tạo động lực

- Năng lực chuyên môn: Phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, Thẩm định pháp lý doanh nghiệp và pháp lý dự án

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ KHDN Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB - 1P195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.