Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng chính sách, thủ tục Kiểm toán nội bộ:

- Tham gia xây dựng/sửa đổi/bổ sung các văn bản,chính sách, thủ tục liên quan đến hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

- Tham gia xây dựng hồ sơ rủi ro cho hoạt động nghiệp vụ được phân công làm căn cứ xác định đối tượng, phạm vi và phương pháp kiểm toán.

- Chủ động đề xuất, triển khai các sáng kiến cải tiến quy trình, chính sách, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và tiết kiệm chi phí.

2. Triển khai thực hiện kiểm toán:

- Hoàn thành số lượng các cuộc kiểm toán được giao theo kế hoạch hàng năm và đảm bảo chất lượng của các cuộc kiểm toán (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp)

- Phân tích, đánh giá, xác định rủi ro và phân loại rủi ro cho từng quy trình, hoạt động của nghiệp vụ được phân công để xác định đối tượng, mục tiêu, phạm vi và phương pháp kiểm toán phù hợp.

- Lập chương trình kiểm toán chi tiết cho từng cuộc kiểm toán và phân công nhiệm vụ cho mỗi kiểm toán viên.

- Thống nhất chương trình kiểm toán với Trưởng nhóm và đơn vị được kiểm toán.

- Kiểm tra soát xét công việc nhóm kiểm toán ngay trong quá trình kiểm toán đảm bảo đầy đủ bằng chứng có tính thuyết phục cho các ý kiến đưa ra trong báo cáo kiểm toán. - Soát xét tất cả các hồ sơ, tài liệu, quy trình và các thủ tục phức tạp.

- Hướng dẫn kịp thời cho kiểm toán viên đối với các vấn đề chuyên môn phức tạp.

- Giám sát liên tục và chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng của cuộc kiểm toán bảo đảm cuộc kiểm toán được thực hiện theo đúng chương trình kiểm toán và đảm bảo tiến độ.

- Đảm bảo tính độc lập, khách quan của kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

- Tổng hợp các vấn đề liên quan và lập báo cáo kiểm toán.

- Phân tích kết quả kiểm toán, trao đổi các vấn đề phát hiện, kiến nghị và ký biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.

- Báo cáo kịp thời cho Trưởng kiểm toán, Trưởng nhóm các rủi ro trọng yếu đề có phương án xử lý kịp thời.

- Đánh giá kết quả thực hiện của kiểm toán viên sau mỗi cuộc kiểm toán

3. Thực hiện kiểm toán theo phân công

- Dựa trên chương trình kiểm toán chi tiết, kiểm toán theo nhiệm vụ được Trưởng nhóm phân công.

- Đảm nhiệm các công việc tổng hợp, phân tích trong các chương trình kiểm toán được phân công tham gia.

- Trong quá trình kiểm toán, trao đổi với các bộ phận liên quan, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để làm cơ sở cho ý kiến của mình.

- Chủ động trao đổi các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ với trưởng nhóm, trưởng phòng để được hỗ trợ kịp thời.

- Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hoàn thành công việc được trưởng đoàn/ trưởng nhóm phân công.

- Định kỳ hàng ngày, hàng tháng thực hiện giám sát từ xa đối với các hoạt động thông qua hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu từ hệ thống và thông tin báo cáo quản trị và lập báo cáo theo phân công của trưởng nhóm.

- Theo dõi việc khắc phục các kiến nghị Kiểm toán nội bộ: Kiểm tra thời hạn nộp, nội dung báo cáo và kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán so với yêu cầu tại biên bản kiểm toán nội bộ; Xác nhận kết quả khắc phục của Đơn vị; Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả khắc phục; Định kỳ hàng quý tổng kết các tồn tại trọng yếu có tính hệ thống và tình hình khắc phục các tồn tại này.

4. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các chương trình kiểm toán đối với các quy trình, bộ phận, hoạt động ...có rủi ro cao hoặc chưa được kiểm toán, tối thiểu 01 chuyên đề/ năm

5. Hướng dẫn, đào tạo nhân sự được giao phụ trách

- Tham gia vào quá trình đánh giá, nhận xét kiểm toán viên với vai trò trưởng nhóm.

- Đảm bảo mọi thành viên trong nhóm trao đổi thông tin, bàn bạc để tạo ra môi trường làm việc nhóm hiệu quả.

- Hướng dẫn cho các thành viên những vấn đề chuyên môn phức tạp.

- Trao đổi kinh nghiệm/kiến thức với các thành viên trong nhóm

- Tổ chức đào tạo kiểm toán viên tối thiểu 01 buổi/ năm

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

6. Các công việc khác theo phân công của Trưởng kiểm toán, Giám đốc kiểm toán cấp 3,2 phụ trách bộ phận nghiệp vụ nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị

- Đầu mối phối hợp với kiểm toán độc lập, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Trực tiếp lập báo cáo NHNN và/hoặc phân công CBNV trong nhóm thực hiện và kiểm soát nội dung báo cáo NHNN đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thể thức.

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Tiếng Anh cơ bản.

2. Kinh nghiệm:Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoặc kiểm toán

3. Kiến thức:

- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị.

- Am hiểu về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

- Nắm rõ hầu hết khía cạnh, biến động của nghiệp vụ phụ trách

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVC/GĐ Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - QLRR - MSB - 1I203

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh tín chấp) - QLRR - MSB - 1I204

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 06/11/2022

Hội sở HCM - Khối QL tín dụng - CVC Xử lý nợ KHCN Thế chấp - EB - MSB - 3G009

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

Giám đốc quản lý khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2H111

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 04/11/2022

[PC1] CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 1B130

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Quang Ninh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 24/10/2022

Trưởng nhóm Tín dụng Bán lẻ - RB - MSB - 3E024

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2022

Giám đốc Kinh doanh Tín dụng Bán lẻ - RB - MSB - 3E023

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2022

[PC1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - 1B129

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Quang Ninh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/10/2022

Chuyên viên cao cấp triển khai dự án - Ngân hàng Bán lẻ - RB - MSB - 2H110

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.