Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ và đôn đốc thu hồi nợ/xử lý nợ đối với các khách hàng thuộc danh mục cần phải đi đôn đốc trực tiếp:

 • Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ/xử lý nợ;
 • Tổ chức triển khai kế hoạch và nghiệp vụ đôn đốc thu nợ tại hiện trường, áp dụng các giải pháp xử lý nợ theo quy định ;
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động của toàn bộ nghiệp vụ thu nợ tại hiện trường và triển khai các giải pháp để tăng hiệu quả thu hồi nợ
 • Kiểm soát chi phí thu hồi nợ, đảm bảo hiệu suất thu hồi nợ

2. Xây dựng và củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ công tác quản lý và thu hồi nợ (Dịch vụ khách hàng) của Miền tại hiện trường:

 • Cam kết hiệu quả chất lượng dịch vụ (SLA) với các NHCD/Khối/Ban;
 • Theo dõi, kiểm soát chất lượng dịch vụ công tác thu hồi nợ và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả (nếu cần thiết);
 • Làm gương và duy trì văn hóa dịch vụ khách hàng tốt trong phạm vi Phòng quản lý;

3. Tư vấn cho cấp lãnh đạo về việc áp dụng và triển khai các giải pháp/chiến thuật nhằm tăng hiệu quả thu hồi nợ; Tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung chính sách quy trình thu hồi nợ hiệu quả, phù hợp; Đưa ra phản hồi và ý kiến đối với bất kỳ một thay đổi nào được đề xuất trong các chính sách tín dụng khi được yêu cầu.

4. Quản lý nhân sự:

 • Tham gia xây dựng chính sách thưởng hiệu suất phù hợp, hiệu quả nhằm mục đích khuyến khích động viên CBNV;
 • Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nhân sự để đảm bảo các nguồn lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, hiệu quả thu hồi nợ (Tuyển dụng, nhân sự, phúc lợi, đào tạo, xây dựng đội ngũ kế cận, vv…)

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 1: TOEFL 19-45 | IELTS 3.0-4.0 | TOEIC 400-600 hoặc tương đương
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 07 năm trong lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ tại các tổ chức tài chính.
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 03 năm ở các vị trí quản lý
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ tại các tổ chức tài chính.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Hiểu biết về pháp luật ngân hàng và pháp luật Việt Nam;
 • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về thị trường bán lẻ và về luật có liên quan đến cho vay NHBL;

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Năng lực chung:

 • Tư duy Logic
 • Quản trị các mối quan hệ
 • Giải quyết vấn đề và Ra quyết định
 • Giao tiếp & Truyền thông
 • Đàm phán và Thuyết phục

- Năng lực lãnh đạo:

 • Hoạch định và tổ chức
 • Phát triển con người
 • Lãnh đạo và tạo động lực

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Khả năng kiểm soát cảm xúc, Khả năng thể hiện bản thân

5. Các yêu cầu khác:

 • Tính nhạy bén: Hiểu biết về các nghiệp vụ thu hồi nợ, có và sử dụng kiến thức về Ngành/lĩnh vực để xác định các cơ hội và thách thức, giới thiệu những ý tưởng đẩy mạnh hiệu quả Thu hồi nợ

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

FCCOM - Trưởng bộ phận/ Chuyên viên cao cấp Telesales - FCCOM - 2Y033

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M245

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M244

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - MSB IT BU - DXN - 1M242

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M239

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Giám sát thất thoát Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M243

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M241

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1M236

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M238

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.