Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Vai trò và mục tiêu:

 • Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động xử lý nợ đối với KHCN thuộc khu vực được phân công phụ trách
 • Tổ chức triển khai và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, thu hồi nợ xấu đối với các khách hàng được giao
 • Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý XLN KHCN, Ban LĐ Khối QLTD, cũng như hỗ trợ, tư vấn cho các Phòng /Ban/Đơn vị chuyên ngành (được phân công) trong việc quản lý và xử lý các khoản nợ xấu       

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Tiếp nhận khách hàng, nhận bàn giao KH từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng thời hạn và đủ hồ sơ KH. Trường hợp thất lạc hồ sơ cần báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các phương án khắc phục                                                           
 • Tổ chức rà soát, phân loại khách hàng; Phân tích, đánh giá thực trạng của khoản vay, thực trạng khách hàng, tài sản,… để xây dựng phương án và triển khai các biện pháp nhằm mục đích xử lý, thu hồi đối với các khoản nợ được giao, đảm bảo quyền lợi của MSB                                                  
 • Triển khai thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, quản lý đối với khách hàng và đảm bảo quá trình xử lý nợ được thực hiện theo đúng phương án đã phê duyệt, phát hiện, khắc phục các sơ hở nếu có để giảm thiểu rủi ro phát sinh                                                     
 • Thực hiện công tác báo cáo, kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ:
  • Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác xử lý nợ theo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng hoặc Cấp có thẩm quyền.
  • Kiến nghị, sửa đổi các biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ tại MSB
  • Tham gia xây dựng các chuyên đề theo kế hoạch được giao
  • Góp ý, sửa đổi các văn bản có liên quan để phục vụ công tác XLN theo phân công                                   
 • Đưa ra các ý kiến tư vấn chuyên ngành để hỗ trợ các đơn vị khác của MSB theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền                                                    
 • Hướng dẫn và phổ biến kinh nghiệm trong việc thu hồi nợ, xử lý nợ tới các đơn vị liên quan trong hệ thống; Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Phòng các vấn đề được phân công quản lý                                               
 • Thẩm định Tờ trình miễn, giảm lãi trong thẩm quyền được giao                                                
 • Hỗ trợ Giám đốc QL XLN KHCN trong công tác quản lý và phát triển nhân viên trong khu vực được giao quản lý
  • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV
  • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm Đào tạo, M-Talent
  • Đôn đốc, kiểm tra đảm bảo CBNV tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo bắt buộc của MSB
  • Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của Đơn vị
  • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế liên quan; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy định, quy trình và kỷ luật lao động làm thiệt hại cho MSB
  • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết     

Job Requirement

1. Trình độ                                                                                                                           

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại, Luật
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương (IELTS, TOEFL, TOIEC)
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng                                     

2. Kinh nghiệm       

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Công tác pháp luật liên quan xử lý nợ/thu hồi nợ, Quản lý rủi ro tín dụng
 • Kinh nghiệm quản lý: Có ít nhất 03 năm giữ cương vị quản lý trong lĩnh vực liên quan

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung:

 + Am hiểu tổ chức MSB: am hiểu về quy chế tổ chức, quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng

 + Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: hiểu biết về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

 + Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, dân sự, hình sự, xử lý nợ

 • Kiến thức chuyên môn:

 + Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị:  thu hồi nợ, tái cấu trúc, gán nợ, thu giữ TSBĐ, xử lý TSBĐ

 + Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị                                                           

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ:

+ Tinh thần trách nhiệm

+ Liêm chính trong công việc

 • Năng lực chung:

+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện

+ Khả năng kiên định trong công việc

+ Khả năng xây dựng mối quan hệ

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

+ Khả năng gây tác động và gây ảnh hưởng đến người khác

+ Khả năng tư duy chiến lược

 • Năng lực chuyên môn:

+ Khả năng đánh giá và ra quyết định

+ Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng

+ Khả năng đàm phán

+ Thấu hiểu khách hàng             

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng dịch vụ - TNS Holdings - - 1N258

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.