Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh Doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao:
  - Lập kế hoạch, quản lý và triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển Khách hàng, chủ động đề xuất các kế hoạch bán hàng nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao
  - Phân tích thị trường tại địa bàn quản lý để định hướng kênh bán hàng, phân khúc khách hàng tiềm năng nhằm khai thác tối đa tiềm năng của địa bàn
  - Phát triển khách hàng, tiếp cận, tư vấn, chào bán sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng khách hàng mục tiêu theo định hướng phát triển của ngân hàng theo từng thời kỳ
  - Quản lý quan hệ khách hàng và tổ chức chăm sóc khách hàng theo quy định. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tăng thị phần khách hàng hiện hữu
  - Quản lý rủi ro và quản lý danh mục khách hàng thuộc phạm vi quản lý
  - Kiểm soát, phê duyệt các giao dịch, chứng từ kế toán theo thẩm quyền và báo cáo nghiệp vụ có liên quan
 2. Điều hành các hoạt động tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc đảm bảo tuân thủ quy định:
  - Chịu trách nhiệm mọi hoạt động tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc
  - Quản lý việc truyền thông và thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn từ HO hoặc các quy định của MSB và Pháp luật
  - Trực tiếp phê duyệt các hồ sơ, chứng từ theo thẩm quyền, kiểm soát và ký duyệt các báo cáo liên quan của Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và Phòng giao dịch trực thuộc gửi TGĐ, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan thẩm quyền (định kỳ hoặc phát sinh theo yêu cầu)
  - Đại diện Chi nhánh làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền
  - Chịu trách nhiệm về các rủi ro hoạt động và các rủi ro khác xảy ra trong Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc bao gồm: giải quyết và báo cáo các giao dịch bất thường, các sự cố có rủi ro và nguy cơ rủi ro cho MSB; đôn đốc hoặc trực tiếp khắc phục kịp thời các báo cáo, phản hồi của các bộ phận liên quan thuộc Khối Quản lý rủi ro, Khối Tư vấn pháp lý & Tuân thủ,...
  - Kiểm soát chi phí hoạt động và ngân sách thuộc mảng vận hành của Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc theo thẩm quyền và kế hoạch được giao
 3. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác vận hành tại địa bàn được phân công trên cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ từ Khối Vận hành:
  - Quản lý, tổ chức hoạt động quản lý kho quỹ, đảm bảo an toàn kho quỹ, cung cấp dịch vụ kho quỹ cho Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc, khách hàng, máy ATM trong phạm vi quản lý
  - Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê kho quỹ, ấn chỉ quan trọng và tài sản tại Chi nhánh Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc
  - Quản lý, tổ chức thực hiện các công tác tác nghiệp tín dụng, dịch vụ hỗ trợ, IT tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc
  - Tổ chức hoạt động hậu kiểm, kiểm soát tuân thủ nội bộ tại tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của MSB
  - Tổ chức hoạt động quản lý tài sản đảm bảo tại kho quỹ Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc
  - Tham gia Ban quản lý kho quỹ của Chi nhánh
 4. Quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc:
  - Quản lý việc truyền thông, đào tạo và thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn về chất lượng dịch vụ theo quy định của MSB và Pháp luật
  - Tổ chức, giám sát, đánh giá, nhắc nhở việc thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ đến khách hàng tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc nhằm nâng cao trải nghiệm của Khách hàng
  - Kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết
  - Đầu mối phối hợp với Bộ phận phụ trách chất lượng dịch vụ tại HO để xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ, kịp thời giải quyết các khiếu nại phát sinh
  - Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của Khách hàng trong phạm vi thẩm quyền
 5. Công tác quản lý nhân sự:
  - Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc
  - Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV
  - Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh doanh) và các Phòng giao dịch trực thuộc
  - triển khai các văn bản định chế liên quan
  - Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Ngân hàng Bán lẻ.
 6. Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công của Cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học. Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
 • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh  (tương đương 600 TOEIC hoặc tương đương)
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tại Tổ chức Tín dụng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc/ Phó Giám đốc Chi nhánh tại các tổ chức tín dụng.

3. Kiến thức:

 • Am hiểu các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng;
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của MSB dành cho Khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh;
 • Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.
 • Có kiến thức và am hiểu quy trình/quy định về các nghiệp vụ Kế toán, Hành chính, Kho quỹ, Dịch vụ khách hàng trong ngành Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng

4. Năng lực:

 • Khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch
 • Kỹ năng lãnh đạo và giám sát tổ chức thực hiện công việc tốt                      
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Khả năng ra quyết định
 • Khả năng khuyến khích, động viên, tạo động lực và sự gắn kết trong tập thể
 • Khả năng xây dựng và phát triển đội ngũ
 • Kỹ năng giao dịch, bán hàng, xử lý khiếu nại với Khách hàng

5. Yêu cầu khác: Hiểu biết và có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, NHNN địa phương


QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP MSB

1, Lương thưởng hấp dẫn:

 • Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
 • Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng).
 • Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2, Chính sách phúc lợi toàn diện:

 • Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
 • Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
 • Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3, Đào tạo và thăng tiến:

 • Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
 • Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
 • Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

 • Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
 • Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
 • Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
 • Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".


Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Quan hệ khách hàng - TNEX Finance - 2Z169

Location: Ha Noi, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Vinh Phuc,... Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.