Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kế hoạch:

 • Lập kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách của mảng công nghệ cho TNH và các đơn vị thành viên/khách sạn trực thuộc căn cứ theo định hướng, chiến lược kinh doanh của toàn hệ thống và định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ của Tập đoàn.

2. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phần mềm và triển khai ứng dụng:

 • Nghiên cứu các công nghệ, các giải pháp phần mềm mới có khả năng áp dụng theo định hướng CNTT của TNH;
 • Hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận nhu cầu, phân tích đánh giá nghiên cứu nghiệp vụ, xây dựng bộ tài liệu yêu cầu chức năng và xây dựng hồ sơ dự án phần mềm;
 • Tham gia đánh giá năng lực nhà thầu, đối tác;
 • Tổ chức thực hiện và quản lý các dự án phần mềm, đầu mối làm việc với đối tác thuê ngoài xây dựng giải pháp phần mềm;
 • Tổ chức triển khai cài đặt vận hành phần mềm và đào tạo cho người sử dụng;
 • Phối hợp với nhà thầu trong việc kiểm soát, kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm.

3. Tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ vận hành:

 • Tổ chức triển khai công tác vận hành, quản trị hệ thống: Máy chủ khách sạn, hệ thống email, hệ thống các phần mềm, hệ thống mạng nội bộ, hệ thống mạng internet, hệ thống các trang tin điện tử, đảm bảo an toàn thông tin và không gián đoạn;
 • Triển khai hạ tầng kỹ thuật (HW, OS, Networking, CSDL) cho các dự án của TNH;
 • Nghiên cứu các công nghệ mới; đề xuất ý tưởng trong việc quản trị, vận hành hạ tầng và nâng cấp hệ thống dịch vụ;
 • Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình và quản trị hệ thống tài khoản (user) truy cập máy tính của TNH;
 • Xây dựng định hướng, chiến lược và kế hoạch an ninh an toàn CNTT trong từng giai đoạn phát triển của TNH;
 • Tham gia thiết lập, triển khai, giám sát, nghiệm thu, kiểm tra các dự án hạ tầng CNTT chuỗi khách sạn;
 • Phối hợp với nhà thầu trong việc chuyển giao hệ thống cho vận hành; Tiếp nhận bàn giao hệ thống từ nhà thầu sau khi kết thúc giai đoạn triển khai.

4. Bảo mật và an toàn dữ liệu:

 • Triển khai, duy trì cơ sở hạ tầng an ninh mạng;
 • Xây dựng, kiểm soát các quy trình và quy định về việc tuân thủ nguyên tắc bảo mật, an toàn thông tin trên cơ sở đảm bảo quy định của công ty cũng như pháp luật hiện hành;
 • Xây dựng công cụ, công nghệ và chiến lược nhằm quản lý tác động của việc đánh cắp thông tin, tấn công virus và những hiểm họa khác có thể gây thất thoát hay gián đoạn hệ thống thông tin;
 • Hỗ trợ công tác đánh giá và quản lý rủi ro có thể xảy do việc mất cắp dữ liệu, virus tấn công sau đó đưa ra các phương án giải quyết thích hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại ít nhất có thể;
 • Có trách nhiệm duy trì tốt nhất các công cụ và ứng dụng đảm bảo hệ thống hoạt động tốt nhất như hệ thống dự phòng (backup), tường lửa (firewalls), cảnh báo và ngăn ngừa xâm nhập (intrusion detection & prevention), hệ thống mã hóa...

5. Quản lý và Phát triển nhân sự:

 • Thu hút, tuyển dụng nhân viên;
 • Phân công công việc, hướng dẫn, kèm cặp và giám sát CBNV;
 • Bồi dưỡng năng lực, khích lệ và tạo động lực làm việc của CBNV trong Ban.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá
 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng
 • Ưu tiên:  Biết sử dụng các phần mềm quản lý khách sạn

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 07 năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, trong đó, tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị hệ thống của khách sạn. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý chuỗi khách sạn.
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 02 năm ở vị trí tương đương

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu mô hình khách sạn vận hành theo chuỗi
 • Am hiểu về hệ thống công nghệ thông tin trong khách sạn

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ của khách sạn
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình công nghệ thông tin trong khách sạn

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: 

 • Giải quyết vấn đề và Ra quyết định
 • Quản trị các mối quan hệ
 • Đàm phán và Thuyết phục

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Hoạch định và tổ chức
 • Lãnh đạo và tạo động lực
 • Phát triển con người

- Năng lực chuyên môn: 

 • Nghiên cứu, phân tích và định hướng hệ thống công nghệ thông tin
 • Xây dựng ngân sách, chi phí cho hoạt động công nghệ thông tin
 • Kiểm soát nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác công nghệ thông tin

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng bộ phận Tiếp nhận nhân sự và quản lý hồ sơ - TTL - 1S071

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị Hạ tầng Mạng & Bảo mật - MSB IT BU - DXN - 1M270

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Phi tổ chức Tín dụng - FI - MSB - 1M269

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.