Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng chiến lược dữ liệu ngắn hạn cho Tập đoàn nói chung cũng như chiến lược dữ liệu cho các sản phẩm, dịch vụ, chuyển đổi số của các đơn vị thành viên nói riêng                                                      

2. Tổ chức nghiên cứu và phân tích hành vi, hành trình khách hàng và các tương tác kỹ thuật số của khách hàng                                                   

3. Tổ chức theo dõi và phân tích thị trường, khách hàng để xác định các cơ hội, chiến dịch triển khai mới, tối ưu hóa, tăng tỷ lệ bán, tỷ lệ chuyển đổi, khối lượng khách hàng mới, LTV và ROI (thử nghiệm A/B cho thông điệp cá nhân hóa, phân tập khách hàng nhắm chọn mục tiêu, hiệu suất sáng tạo, thông điệp tiếp thị, ưu đãi cá nhân/chiến dịch hóa,...)                                                               

4. Tổ chức triển khai, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch data marketing đa kênh bằng các công cụ martech & adtech (CRM, CDP, DMP, GMP…)                                                             

5. Phát triển và thực hiện các hệ thống báo cáo và báo cáo tổng thể                                                          

6. Quản lý và phát triển nhân sự:

- Lập kế hoạch nguồn lực, tham gia tuyển dụng; Đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên thuộc phạm vi quản lý đảm bảo có đủ năng lực, kỹ năng phục vụ công việc hiệu quả;

- Xây dựng lộ trình phát triển và đào tạo cho đội ngũ nhân sự kế cận;

- Thiết lập các hệ thống quản lý nhân sự để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công việc. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.                 

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin,…
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh cấp độ Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương           
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực Marketing                
 • Kinh nghiệm quản lý: tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Marketing                                     
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ martech, edtech liên quan data/inbound marketing, các nền tảng CRM, CDP, GMP như: Salesforce Marketing Cloud, Hubspot CRM, Engagement/Experience platform - Insider/Smartech…
 • Có kinh nghiệm phân tích hành vi người dung

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung                                        
 • Am hiểu về tổ chức: Hiểu về cơ cấu tổ chức, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Công ty và Tập đoàn                    
 • Am hiểu về lĩnh vực/ ngành nghề đang cung cấp: Hiểu biết về các lĩnh vực Bất động sản, tài chính ngân hàng, du lịch khách sạn               
 • Kiến thức chuyên môn                                        
 • Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí (chính sách/ quy định/ quy trình…):          

+ Nắm rõ các giải pháp thu thập, khai thác dữ liệu từ các nền tảng internet, sản phẩm số, mạng xã hội, bên thứ ba cũng như các hệ thống cơ bản trong nội bộ.

+ Nắm rõ các mô hình xử lý, khai thác, quản trị và chia sẻ dữ liệu trong những đơn vị đa ngành nghề, đa hệ thống dịch vụ

+ Có năng lực phân tích, chứng minh, dẫn dắt và xử lý vấn đề với các yêu cầu nghiên cứu, xây dựng giải pháp

+ Có kỹ năng, kinh nghiệm với loại dự án có sự tham gia của nhiều bộ phận, nhiều chuyên môn khác nhau trong một đơn vị lớn              

 • Am hiểu về pháp luật liên quan:           

+ Hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ: bất động sản, tài chính ngân hàng, du lịch khách sạn                 

4. Kỹ năng, khả năng:

+ Năng lực chung                                      

 • Tư duy Logic                       

 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định                                                                               

 • Quản trị sự thay đổi                     

+ Năng lực quản lý/ lãnh đạo                                         

 • Hoạch định và tổ chức                                                                             

 • Tư duy Kinh doanh

 • Phát triển con người        

+ Năng lực chuyên môn                                                                                                                          

 • Phân tích và xử lý dữ liệu

 • Nghiên cứu và cập nhật xu hướng công nghệ                                   

 • Quản lý cơ sở dữ liệu       

5.        Các yêu cầu khác:   

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Cộng tác viên Marketing - MKT - MSB - 1P266

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.