Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính - Thuế:

 • Tổ chức thực hiện việc rà soát sổ sách, chứng từ kế toán - thuế nhằm phát hiện các gian lận hoặc sai sót, cảnh báo kịp thời để đơn vị khắc phục
 • Theo dõi khắc phục khuyến nghị
 • Tổ chức thực hiện thẩm tra tài chính chi tiết (DD) phục vụ hoạt động M&A

2. Tổ chức công tác kiểm toán tuân thủ

 • Rà soát danh mục lỗi tuân thủ, quy trình, quy chế của Tập đoàn, phát hiện, ghi nhận, nhắc nhở cá nhân/đơn vị vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của Tập đoàn
 • Rà soát và hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện hệ thống Quy chế, quy trình, về quản lý tài chính của Tập đoàn, phát hiện các bất hợp lý để bổ sung

3. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có), báo cáo Phòng QLRRHĐ của ROX Group

4. Lập kế hoạch

 •  Xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết cho bộ phận cả năm hoặc theo chuyên đề
 • Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt
 • Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc để hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra

5. Đào tạo:

 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ CBLĐ, đồng nghiệp từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu
 • Tham gia chương trình đào tạo giảng viên kiêm chức theo sự huy động của TNTalent và kèm cặp nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo

6. Quản lý:

 • Phân bổ công việc phù hợp với năng lực của từng thành viên trong bộ phận
 •  Hướng dẫn, đào tạo kịp thời nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn của các thành viên
 • Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng công việc của bộ phận
 • Giao KPIs và đánh giá kết quả công việc của các thành viên trong nhóm

7. Thanh tra - Kiểm tra, điều tra vụ việc

 • Thực hiện các cuộc Thanh tra - Kiểm tra, điều tra vụ việc tiếp nhận từ các CBNV Tập đoàn và/hoặc chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo.
 • Xây dựng cơ chế, chế tài xử phạt vi phạm tuân thủ.
 • Chịu trách nhiệm nghiên cứu hành vi, vụ việc vi phạm để đề xuất hình thức xử lý vi phạm cũng như theo dõi, báo cáo kết quả xử lý tới các bên có liên quan.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm liên quan Tài chính - Kế toán - Thuế - Ngân hàng (trong đó ít nhất 03 năm kinh nghiệm kiểm toán/kiểm soát nội bộ), ưu tiên những ứng viên đã làm Kiểm toán/Kiểm soát nội bộ
- Kinh nghiệm quản lý: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu cách thức kiểm tra - kiểm soát.
+ Am hiểu về Tài chính - Thuế
+ Hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ
- Kiến thức chuyên môn: kiến thức về kế toán/kiểm toán/ thuế/kiếm soát nội bộ/quản trị rủi ro

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc của bộ phận.
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng đánh giá vấn đề.
+ Khả năng giải quyết các tình huống một cách khéo léo và phù hợp.
+ Thấu hiểu khách hàng

5. Các yêu cầu khác:
- Có văn hóa & kỹ năng hành xử.
- Có kỹ năng làm việc nhóm.
- Có kỹ năng thuyết trình.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp / Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P410

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB - 1P409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Ngân hàng điện tử - EB - MSB - 1P408

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.