Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm hoặc đột xuất đối với các hoạt động, quy trình, bộ phận liên quan đến nghiệp vụ tín dụng theo sự phân công của GĐ QLKT TD.

2. Triển khai thực hiện  kiểm toán:

 - Là Trưởng đoàn/Trưởng nhóm nghiệp vụ khi thực hiện kiểm toán các hoạt động, quy trình, bộ phận có quy mô trung bình/rủi ro trung bình

 - Phân tích, đánh giá, xác định rủi ro và phân loại rủi ro cho từng quy trình, hoạt động, bộ phận của nghiệp vụ được phân công để xác định đối tượng, mục tiêu, phạm vi và phương pháp kiểm toán phù hợp;

 - Lập chương trình kiểm toán chi tiết cho từng cuộc kiểm toán và phân công nhiệm vụ cho mỗi kiểm toán viên;

 - Thống nhất chương trình kiểm toán với GĐ QLKT TD

 - Kiểm tra, soát xét công việc nhóm kiểm toán ngay trong quá trình kiểm toán, đảm bảo đầy đủ bằng chứng có tính thuyết phục cho các ý kiến đưa ra trong báo cáo kiểm toán;

 - Giám sát liên tục và chịu trách nhiệm về chất lượng của cuộc kiểm toán bảo đảm cuộc kiểm toán được thực hiện theo đúng chương trình kiểm toán và đảm bảo tiến độ;

 - Phân tích kết quả kiểm toán, trao đổi các vấn đề phát hiện, kiến nghị và ký biên bản/ báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.

 - Tổng hợp các vấn đề liên quan và lập báo cáo kiểm toán.

 - Đánh giá kết quả thực hiện của kiểm toán viên sau mỗi cuộc kiểm toán.

 Đảm nhiệm các công việc kiểm toán có tính chất phức tạp, khó:

 - Thực hiện các công việc phức tạp đòi hỏi sử dụng kiến thức chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán tín dụng.

3. Phối hợp với bộ phận Kiểm toán Tổng hợp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận của MSB

4. Tham gia xây dựng, cập nhật, bổ sung hệ thống tiêu chí xác định mức độ rủi ro, mức độ trọng yếu của các hoạt động, quy trình, bộ phận của MSB liên quan đến nghiệp vụ tín dụng theo sự phân công của Giám đốc QLKT Tín dụng

5. Tham gia xây dựng quy định nội bộ của kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nội bộ:

 - Thực hiện xây dựng/ sửa đổi/ bổ sung các văn bản, chính sách, thủ tục liên quan đến hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả công việc;

 - Chủ động đề xuất, sáng kiến cải tiến quy trình, chính sách, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và tiết kiệm chi phí.

6. Hướng dẫn, đào tạo nhân sự được GĐ QLKT TD phân công:

 - Hướng dẫn cho các kiểm toán viên những vấn đề chuyên môn phức tạp.

 - Tổ chức đào tạo nội bộ theo sự phân công của GĐ QLKT TD

 - Tham gia xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết

7. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban Kiểm soát, Trưởng Kiểm toán nội bộ, Giám đốc QLKT Tín dụng

Job Requirement

 ​1. Trình độ

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán

- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 trở lên

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

3. Kiến thức

- Là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng hoặc các lĩnh vực khác được giao phụ trách

- Am hiểu về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng

- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ

- Nắm rõ mọi khía cạnh, biến động của nghiệp vụ phụ trách

4.Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung:

+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện

+ Khả năng xây dựng mối quan hệ

+ Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực chuyên môn:

+ Khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin

+ Khả năng giải quyết vấn đề

+ Khả năng đánh giá và ra quyết định

5. Các yêu cầu khác

- Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác nếu được yêu cầu.

-Trung thực, liêm chính trong các hoạt động.

-Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O172

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/01/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tài khoản và Dịch vụ - RB - MSB - 1O173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3D039

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Giám đốc Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 1Y524

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Phụ trách kinh doanh - Khách sạn SOJO GA Hà Nội - TNH - 3M020

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên cao cấp kiểm soát chi phí cơ điện - TNG - 1N288

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/01/2024

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y059

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Cộng tác viên Phân tích, quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - QLTC - MSB - 1P358

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Chuyên viên chính/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 1P357

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/12/2023

Kiểm soát viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1P356

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.